volharding ~ صمود

Sabeel logoHet is op de dag af twee jaar geleden dat ik hier mijn vorige bericht heb geplaatst. Wie mij op Facebook volgt, weet dat ik noch heb stilgezeten, noch mij van commentaar onthouden heb ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een aantal keren is me gevraagd of het niet verstandiger zou zijn om op dat punt minder mijn nek uit te steken en minder duidelijk stelling te nemen.

Ik moet zeggen dat het erg verleidelijk is om me inderdaad meer op de vlakte te houden of er zelfs helemaal het bijltje bij neer te gooien. Dat heeft met verschillende zaken te maken, waaronder mijn schaarse tijd en energie – dé reden dat mijn blog hier op de waakvlam staat – en ook het feit dat je met de voorhoede van christelijke pro-Israëlgroepen meestal niet verder komt dan  loopgravendiscussies en frustratie. Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Kerk & Israël, Persoonlijk | Tags: , , , , | 8 reacties

palestijnse kruisweg en seideravond

Palestijnse Kruisweg coverGrote ophef was er een jaar geleden over de ‘Palestijnse kruisweg’ die op verschillende plaatsen in Nederland werd gelopen in de aanloop naar Goede Vrijdag.  Omdat de site van Vrienden van Sabeel Nederland helemaal is vernieuwd, is daar op dit moment het bestand niet (meer?) te downloaden. Gelukkig kun je het document ook HIER lezen.

Wie de discussie over de Palestijnse kruisweg nog eens wil nalezen hoeft alleen maar wat te googelen. Niet alles is even verheffend, of liever gezegd: met name de kritiek die er op deze kruisweg was, was in de meeste gevallen hemeltergend ongenuanceerd. Maar goed, dat is nu eenmaal het slagveld waar je in terecht komt als het over de staat Israël en de Palestijnen gaat.

Wie zou denken dat dit weer eens een typisch christelijke kritiek op het optreden van de staat Israël tegen Palestijnen is, vergist zich. Ook van Joodse zijde wordt de weg naar Pesach aangegrepen om vanuit godsdienstig besef kritiek te leveren op de Israëlische onderdrukking van Palestijnen. Een goed voorbeeld daarvan is de Passover Haggada die Jewish Voice for Peace al ettelijke jaren uitbrengt.

Daarin staat aan het begin:

“The word Yisrael (Israel) when found in the liturgy (religious text) does not refer to the modern nation/state of Israel, rather it derives from the blessing given to Ya’akov (Jacob) by a stranger with whom he wrestles all night.
When the stranger is finally pinned, Ya’akov asks him for a blessing. The stranger says,“Your name will no longer be Ya’akov but Yisrael for you have wrestled with G-d and triumphed.” Therefore when we say “Yisrael” in prayer we are referring to being G-d-wrestlers, not Israelis.”

JVP Passover Haggadah 5775-2015Het is een vermaning die wij ons in de Nederlandse kerken ook ernstig zouden moeten aantrekken. Te vaak wordt klakkeloos een isgelijkteken gezet tussen het bijbelse volk Israël en de moderne natiestaat Israël. De afgelopen weken heb ik dat nog weer eens heel ‘mooi’ geïllustreerd gezien bij twee lezingen van de CvI-Israëldominee Henk Poot in Leerdam. Het was maar goed dat hij geen enkele mogelijkheid tot reageren bood, want anders had ik ook hem ernstig moeten vermanen, ondanks de vele mooie dingen die hij virtuoos te berde bracht.

Wanneer in de JVP Passover Haggadah het verhaal van de uittocht wordt verteld en Exodus 1:8-11 wordt gelezen, wordt het volgende opgemerkt:

“Aan het begin van het Exodusverhaal lezen we dat de onderdrukking van de Israëlieten voortkwam uit Farao’s angst dat hun groei de Egyptische natie op de een of andere manier zou overweldigen. Deze verzen hebben zeker voor het Joodse volk een onheilspellende klank. Leden van een religieuze of etnische minderheidsgroep weet maar al te goed wat voor tragische gevolgen het onvermijdelijk heeft wanneer een natie hun demografische groei beschouwt als een “bedreiging”.

Vandaag de dag is het een normale zaak dat leiders en supporters van Israël suggereren dat het “Joodse karakter” van Israël wordt bedreigd door de demografische groei van het Palestijnse volk. Hoe moeten we reageren op de suggestie dat het enkele feit van de groei van deze groep noodzakelijkerwijs een nationale bedreiging vormt voor Israël? Hoe zouden wij, als Joden in de diaspora, reageren als onze leiders de “demografische bedreiging” van een bepaalde minderheidsgroepering voor het “nationale karakter” van ons land aan de orde zouden stellen? Kun je in een multi-etnische samenleving de identiteit van de staat ooit baseren op het beginsel van het primaat van één etnische groep zonder de andere te onderdrukken?” (Passover Haggadah blz. 11)

Een ontmaskerende vraag voor al die Nederlandse christenen die de staat Israël zomaar gelijkstellen met Gods eigen volk. Zou onze God echt een racist zijn?

Greetz, Jominee

P.S. Voor wie nog wat meer Engels aandurft:  de indringende overdenking Approaching Easter and Passover van de joodse filosoof Marc H. Ellis over waar joden en christenen zich op weg naar Pesach en Pasen op zouden moeten richten.

Geplaatst in Kerk & Israël, Palestina & Israël | Tags: , , , , | 11 reacties

inspiratie

Sabeel NL logoDoor de gebeurtenissen rond Gaza heb ik de afgelopen maanden niet de moed op kunnen brengen iets op mijn blog te plaatsen. Ik was te boos, te verontwaardigd, te verdrietig. Daardoor ontbrak de inspiratie om op zo’n manier iets bij te dragen dat het nog iets toevoegde aan wat andere al hadden geschreven of gezegd. Via mijn FB-pagina en mijn Twitter-account @Jominee heb ik zinvolle bijdragen van anderen doorgegeven. Daar heb ik het bij gelaten.

Daarnaast vind ik het zwaar vermoeiend worden om steeds maar weer de oude, afgezaagde, achterhaalde en bij tijd en wijle goddeloze argumenten van de idolate, christenzionistische Israëladepten te weerleggen. Voor mij is de tijd daar om het wijze woord uit Spreuken 26:4-5 toe te passen:

Antwoord een dwaas niet met dwaasheid,
word niet als hij.
Antwoord hem naar zijn dwaasheid,
hij moet niet denken dat hij wijs is.

Wapen je met vredeIk klop het stof van mijn voeten en ga verder: me niet langer laten meezuigen in het moeras van de verbeten Israël-Palestina discussies, maar op een blijmoedige en positieve manier aan de slag gaan voor en met Palestijnen en Israëli’s die zich oprecht inzetten voor een vreedzame, gezamenlijke toekomst.

De eerste stap op die weg is de Inspiratiedag van Vrienden van Sabeel volgende week zaterdag in de Janskerk in Utrecht. Vandaag vergaderen we als bestuur van de Vrienden van Sabeel en zetten de laatste puntjes op de i.

Benieuwd naar de Inspiratiedag? Bekijk het programma op de site van Vrienden van Sabeel!Greetz en tot volgende week!
Jominee

Geplaatst in Kerk & Israël, Palestina & Israël, Persoonlijk | Tags: , | 48 reacties

ziek

Boycot against Israeli attacks on GazaTot nu toe was ik geen voorstander van een recht-toe-recht-aan volledige boycot van Israëlische producten. Ik vond dat het gericht moest gebeuren: die producten en bedrijven boycotten die duidelijk profiteren van de bezetting en/of de bezetting van Palestijnse gebieden in stand houden (denk aan G4S, Keter/Curver e.d.). En dat dan met als doel de Israëlische regering onder druk te zetten om eindelijk eens constructief over vrede te onderhandelen, zonder ondertussen steeds weer sluipend nieuwe ‘feiten op de grond’ (facts on the ground) te creëren in de vorm van nederzettingen in bezet gebied.  Lees verder

Geplaatst in Palestina & Israël | Tags: , , , , , | 46 reacties

Why evangelicals should think twice about equating modern Israel with Israel of the Bible

Ben Irwin legt helder en bondig uit waarom het theologisch “gevaarlijk” is om de moderne staat Israël gelijk te stellen aan het Bijbelse Israël.

Ben Irwin

14381016166_cd1e784260_z

The other day, I raised a question for evangelicals who think standing with Israel means supporting them no matter what. How do you reconcile a “never criticize Israel” mentality with the overwhelming witness of the biblical prophets?

If you’ve been told that unconditional support for Israel is the only “biblical” position, that the modern-day state enjoys the same kind of “most favored nation” status with God as ancient Israel did, then here’s another question. If Israel today is entitled to the covenant blessings spoken by the Old Testament, what about their covenant obligations?

The Bible never spoke of Israel’s covenant blessings apart from their obligations. It’s no use trying to have one without the other. And at least one of these obligations poses a bit of a problem for the modern state of Israel, if it is indeed the same nation as the one in the Bible.

Ancient Israel was not supposed to have…

View original post 598 woorden meer

Geplaatst in Algemeen | 4 reacties

Voor Israël zijn – Enkele opmerkingen tijdens de zoveelste Gaza-actie

Na alle beroering op het internet over Israël en Gaza/Palestina is de analyse van Dirk Jan Snel een (lange) verademing om te lezen!

Jan Dirk Snel

Kun je voor een land zijn? Bij voetbal schijnt het te kunnen. Mensen volgen een wedstrijd en blijken dan voor Brazilië of Nederland, voor Duitsland of Argentinië te zijn. Dan gaat het om een spelletje, maar kan het in de echte wereld ook? Er bestaat vooral een lijst van landen waar mensen ooit erg voor waren en die toch niet zo erg bleken te deugen – of beter: niet deugden, want dat zulks het geval was, kon men direct al wel weten. De Sovjetunie had vrienden, de DDR en China hadden die, zelfs Albanië had ze en her en der zijn er mogelijk nog een paar vrienden van Cuba. Het bleek vooral om utopieën te gaan, communistische, waarbij de werkelijkheid vaak nogal schril contrasteerde met het aanbeden ideaal.

Utopie
Het is misschien niet geheel toevallig dat Israël zo ongeveer het laatste land is waar nog op die manier over…

View original post 4.341 woorden meer

Geplaatst in Algemeen | 4 reacties

kinderlijk eenvoudig

Krimp Palestijnse gebieden 1946-2005Om te illustreren hoe de staat Israël al sinds zijn oprichting het ‘recht’ gebruikt om Palestijnse grond te onteigenen en te naasten, herplaats ik hieronder het stuk van Willemien Keuning dat op 30 maart jl. ter gelegenheid van de ‘Dag van het Land’ op de website van Vrienden van Sabeel Nederland verscheen onder de titel

Dag van het land, 30 maart 2014
De onteigeningspolitiek van de staat Israël uitgelegd aan een kind
Lees verder

Geplaatst in Palestina & Israël | Tags: , , , , | 129 reacties