Leeslijst Israël-Palestina

Wie op zoek gaat naar gedegen informatie over inhoud en achtergronden van het Israëlisch-Palestijnse conflict ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Op deze pagina geef ik een lijst met boeken die je goed op weg kunnen helpen. Hij is niet uitputtend en zal in de ogen van bepaalde “Israëlvrienden” ook niet “evenwichtig” zijn, maar ik heb er veel aan gehad als het gaat om recht toe recht aan feitenkennis.

N.B. De onderstaande lijst is nog lang niet klaar, maar het begin is er.

Een eerste confrontatie

Susan Nathan, De andere kant van Israël; mijn reis over de joods-Arabische scheidslijn, Amsterdam 2005, ISBN 978-90-63052065.

De joods-Israëlische Susan Nathan beschrijft hoe zij als enige joodse inwoner van de Arabisch-Israëlische stad Tamra leeft en wat zij daar allemaal meemaakt. Het geeft een verrassend en soms bizar en onthutsend beeld van de dagelijkse leefwereld van Arabische Israëli’s (die 20% van de bevolking van Israël uitmaken) en de tweedeling binnen de Israëlische maatschappij. Het boek is helaas alleen nog maar tweedehands verkrijgbaar. De oorspronkelijke, Engelse versie is zowel in Nederland als in het buitenland nog volop te koop. Lees ook het interview van Wim De Neuter met Susan Nathan over dit boek.

Ilan Pappe, De etnische zuivering van Palestina, Kampen 2008, ISBN 978-90-59772991, paperback, € 25,00.

Pappe behoort tot de zogenaamde “Nieuwe Historici” in Israël. Hij baseert zijn beschrijving van de verdrijving van de Palestijnen door joodse strijders en de Israëlische strijdkrachten in de periode 1947-1949 op archiefstukken van de Israëlische overheid en het Israëlische leger. De feiten die hij naar voren brengt, werpen een heel nieuw licht op wat wel eens de ‘ontstaansmythe’ van de staat Israël wordt genoemd. Hij laat zien dat er een ‘idee’ zat achter de verdrijving van 750.000 Palestijnen uit hun huizen en dorpen en de ontvolking van ruim 500 Palestijnse dorpen en steden in Israël. Al kun je over de interpretatie van wat Pappe naar voren brengt, van mening verschillen, de feiten die hij noemt, kloppen.

Overzicht

Gied ten Berge, Land van mensen. Christenen, joden en moslims tussen confrontaties en dialoog, Nijmegen 2011, ISBN 978-90-56253585, €19,95.

Een spiksplinternieuw boek dat op de Kairosconferentie aan de VU op 15 september 2011 werd aangeboden. Ik heb het boek zelf nog niet kunnen lezen, maar al wel een uitgebreide en lovende recensie ervan gevonden op de website van collega Bert Altena. Hij zet in met:

“In Land van mensen doet Gied ten Berge een prijzenswaardige poging om de verschillende opvattingen die er onder christenen, joden en moslims zijn met betrekking tot Israël en de Palestijnen op een rijtje te zetten. Het levert een staalkaart van meningen op met soms zeer schrille kleuren maar ook met verrassende overeenkomsten.”

De oorlog van 1948

Eugene L. Rogan, Avi Shlaim, The War for Palestine Rewriting the History of 1948 (2007)Eugene L. Rogan and Avi Shlaim (eds.), The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, Second Edition, Cambridge 2007, ISBN 978-0-521-69934-1, € 27,99.

Een boek dat de militaire feiten van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog grondig analyseert, o.a. door de positie en het optreden van de aanvallende Arabische (buur)landen stuk voor stuk te beschrijven. Hieruit blijkt dat de presentatie van Israëls overwinning als een overwinning van de kleine David op de reus Goliath, meer berust op (bewuste) mythevorming dan op de reële feiten. Door de onderlinge verdeeldheid en achterdocht tussen de Arabische landen en groepen, was het geen wonder dat het goed georganiseerde Israëlische leger al snel aan de winnende hand was.

Advertentie

13 reacties op Leeslijst Israël-Palestina

 1. Cor Vreede zegt:

  U geeft wel een erg eenzijdige lijst met boeken. Allen veroordelen ze Israel.
  Er zijn ook veel boeken over het palestijns geweld en terrorisme. Daar horen we u niet over.
  Denk alleen al aan de discriminatie in de gebieden onder palestijns gezag. Een Jood mag er zelfs helemaal niet komen; laat staan er wonen.

  • jominee zegt:

   U heeft gelijk dat de lijst eenzijdig is: ze laat de andere kant van de zionistische medaille zien. Het verbod voor Israëlische Joden om de A-gebieden te komen is trouwens uitgevaardigd door de Israëlische regering.

  • Abody zegt:

   Niet jood, maar de Israelianische jood, hij bezit Palestina, er wordt huizen voor hem kapot gemaakt om een nieuwe te bouwen en dat hij daar in te gaan wonen, er zijn ook Palestijnse joden, maar de Israelianische joden bezitten het land, ik ben Palestijns en heb helemaal geen probleem met joden, maar wel met de Israelianische joden.

 2. Job zegt:

  Louisa,

  Graag zou ik op je vraag ingaan, ik hoop vanuit heel mij hart dat je dit leest. Ik kom heel toevallig op deze site en het leek net of mijn persoon van een jaar geleden jou reactie had gestuurd:
  Ik herken je vraag zo goed, ik heb heel lang geen rust in mijn hart gehad vanwege de vragen die jij zojuist stelde, WAAR IS GOD NU, Bedenk goed dat ik je nooit veroordeel om deze vraag, GODZIJDANK heeft God mij ook niet veroordeelt maar juist gered.

  het was een eenvoudig voorbeeld dat mijn hart heeft stil deed staan en ik mocht uiteindelijk rust vinden voor mijn hart. (mijn hart vindt geen rust tot het rust vindt in U Heere jezus – Augustinus)

  het voorbeeld is alsvolgt:

  Er was eens een man (hij noemt zichzelf christen) die naar de kapper ging, hij en de kapper raakte aan de praat, logisch bij een kapper, en de man begint te vertellen dat hij gelooft in God, waarop de kapper in woede uitbarst en vertelt over alle ellende die de kerk aangericht heeft en alle ellende in de wereld. WAAR IS JE GOD DAN? vraagt deze kapper

  de man weet niet wat hij moet zeggen en loopt naar buiten,

  dan ziet de man een zwerver lopen met een enorm lange baard en heel lang haar.

  de man rent terug naar de kapperszaak en stormt naar binnen en schreeuwt: ER BESTAAN GEEN KAPPERS! de kapper kijkt verbaasd en zegt: kijk dan hier ben ik, ik ben kapper. waarop de man zegt: maar ik zag daar net een man lopen met enorm lang haar, dan kunnen er toch geen kapers bestaan? de kapper zegt: ja, maar die man is nooit naar me toe gekomen!

  deze laatste zin is cruciaal: JEZUS is het beste wat er is en Hij geeft geen liefde, nee HIJ IS liefde! en het is niet altijd in de wereld te zien omdat die mensen niet naar hem toevluchten voor zijn liefde!

  Ik bidt voor je, want mijn Vader in de hemel kent je en weet van je af, al je vragen en al je weerstand, Hij kan het allemaal wegnemen, en het veranderen in liefde en rust in je hart, ik wil je uitdagen om je weerstand overboord te gooien en je hart open te stellen voor God, als Hij niet bestaat dan zal er niks veranderen en heb je gelijk, maar ik kan met mijn hand op Gods woord zeggen dat hij een verbroken hart dat tot Hem vlucht nooit zal wegsturen!

  Gods zegen Louisa

  (sorry die hele leeslijst niet genoemd, maar dat is allemaal maar aards goed)

 3. Jaap zegt:

  Dag Johan,

  Over je leeslijst gesproken, onderstaand geef ik nog enige tips van boeken om die toe te voegen. Deze boeken zullen ook op de boekenlijst van Vrienden van Sabeel niet misstaan.
  a) Heilige ruzies van Els van Diggele, b) Altijd Mazzel van Maurice Swirc, c) The Lemon Tree/De citroenboom van Sandy Tolan en d) Van rozenkassen tot dialoog 50 jaar Nes Ammim met redactie Michael Elias en Simon Schoon (in een ander hoofdstuk op jouw site schrijf je hierover). In boek sub d) heb je breedte van legitieme meningen over de noodzaak van DIALOOG en soms inderdaad met lef.

 4. Louisa zegt:

  Tja, en dan die “Leeslijst” van u.

  [geschrapt vanwege onnodig beledigende taal; Jominee]

  En nu kunt u wel , met academische, zogenaamde beschaafde lulkoek dit tegenspreken maar ik heb genoeg aanknopingspunten om de PKN te benaderen met info over u

 5. Louisa zegt:

  Kijk Jominee, jij bent gewoon een moderne Jodenhater,uit het rivierengebied, (per defintie een gebied waar het antisemitisme hoogtij viert, voortkomend uit Goyse Nijd omdat jullie je brood verdienden bij Jodenbazen) die met “leeslijstjes”, je Jodenhaat onderstreept ,jouw gelijk wilt halen. En dan zogenaamd ondersteund door de Kerk. Nu dominee, u weet net zo goed als ik dat God niet bestaat. God zit tussen de oren en wordt tussen de oren geperst door typjes zo als u voor simpele zielen om hen te onderwerpen aan degenen die boven ons zijn gesteld.

  HEEFT U ZICH WEL EENS AFGEVRAAGD WAAR GOD WAS IN AUSCHWITZ?
  OF IN RWANDA, WAAR DE HUTU’S DE TUTSI’ S AFSLACHTTEN ?
  OF IN HET VOORMALIGE JOEGASLAVIE, BV IN SREBRENICA?>
  Het is maar een vraagje, hoor dominee van de Gereformeerde Kerk in Leerdam.,
  En VRAAGT U ZICH WEL EENS AF WAAR DIE GOD VAN U ZICH BEVINDT OP DIT MOMENT

  IN HET MIDDENOOSTEN?

  Dit is mijn laatste horzelsteek en uiteraard reageert u niet.
  En uiteraard zegt u dat ik niet reageer bij het juist item.

  Maar dat zegt mij voldoende., hypocriete vertegenwoordiger van God op Aarde

  • jominee zegt:

   Beste Louisa,
   Ik heb nog nooit gemerkt dat er in het rivierengebied meer antisemitisme heerst dan in de rest van ons land. Juist hier ontmoet ik vele onvoorwaardelijke sympathisanten van de staat Israël, en nog vele malen meer mensen die diep begaan zijn met het lot van het Joodse volk. Ik vind uw aantijging dan ook heel onterecht.

   Wat mijzelf betreft: ik ben een Achterhoeker en niet bepaald een “rivierenlander”. Bovendien kom ik als synodaal gereformeerde uit een kerkgenootschap waaruit – naast de Communistische Partij – naar verhouding de meeste Nederlanders afkomstig waren die zich tijdens de bezetting voor Joodse medeburgers hebben ingezet.

   Over het bestaan van God verschillen we blijkbaar van mening. Laten we het erop houden dat er voor u en mij een dag zal komen, waarop we zeker zullen weten of God er wel of niet is. Kwestie van geduld hebben, en wat mijzelf aangaat: ook vertrouwen.

   Waar God in al die verschrikkelijke en mensonterende situaties was, valt moeilijk precies te zeggen. Waar de duivel was, is daarentegen precies aan te wijzen.
   De Joodse concentratiekampoverlevende Elie Wiesel schrijft over een jongen die in het concentratiekamp aan de galg werd opgehangen. Toen een medegevangene bij deze sadistische moord op dit kind vroeg: “Waar blijft God nu?”, antwoordde Wiesel: “Daar hangt hij.”

   Dit was niet uw laatste horzelsteek, want hieronder heeft u nog weer gereageerd.
   Dat ik niet zou reageren, is blijkbaar verkeerd ingeschat van u. Zie deze reactie.
   Van mij kan veel gezegd worden, maar hypocriet ben ik niet, wel een vertegenwoordiger van God op aarde, zij het geen perfecte. Maar toch: dat zouden meer mensen moeten durven zijn… liefst allemaal. Dan zouden mensen elkaar al die ellende niet meer aandoen.

 6. Josoë zegt:

  Hoop dat alle Israel vrienden nog beseffen dat met het begrip Israel van oudher een individueel geestelijke “state of mind” bedoeld werd en geen staat in de hedendaagse zin – laat staan een Juridische zin. In en om dit Licht verwijs ik liever naar het Grote Johannes Evangelie van Lorber dan naar een Bijbel, Tora of Qur’an.

 7. Unger zegt:

  Maar er staat nog veel en veel meer in die Bijbel ; jij tipt nu slechts aan wat je uitzonderlijk aanspreekt……
  Toch maar toevoegen aan je lijstje wil ik je voorstellen. De ‘schaapjes’ in de ‘gemeente’ komen zonder die Bijbel grondig te kort!

  • jominee zegt:

   Me dunkt dat met datgene wat mij aanspreekt sommige van de allerbelangrijkste zaken zijn gezegd. Verder verwijs ik nog naar Micha 6:8 en als iemand vandaar uit nog meer wil lezen in de Bijbel, juich ik dat van harte toe!

 8. jominee zegt:

  Ha die Unger,

  Je bedoelt dat Boek waarin staat dat je je naaste moet liefhebben als jezelf (Mat. 22:39), dat je zelfs je vijanden lief moet hebben (Mat. 5:44) en dat er in Christus geen onderscheid meer is tussen Joden en Grieken (Rom. 10:12, Gal. 3:38, Kol. 3:11)?
  Dat heb ik – moet ik eerlijk toegeven – als volkomen bekend verondersteld bij mijn lieve lezers. ;o)

 9. Unger zegt:

  Het boek welke ‘Israelvrienden’ (!?) ook graag raadplegen, is de Bijbel ; zou voor bepaalde ‘palestinavrienden’ heel verhelderend kunnen uitwerken…..
  Wellicht kun je dit boek toevoegen aan je lijstje?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.