koffieleut

BakkiepleurEr zijn van die mensen waarvan ik me soms afvraag: “Heb je nou echt zelf niet door wat je zegt en wat je doet?” Vorige maand gaven de Christenen voor Israël daar weer een frappant staaltje van weg met hun publicatie Israël en de Kerk. Bij het blad zat een knalgeel A4-tje (volgens mijn oudste dochter is het oranje…) met een brief van redactielid mw. G.A. v.d. Spek-Begemann, geschreven in haar hoedanigheid als tijdelijk voorzitter van de Werkgroep ‘Vanuit Jeruzalem’. In deze brief roept zij de lezers op “om mee te doen aan een actie die beoogt het contact tussen de PKN en Sabeel te beëindigen”. Dat kan dan door het synodemoderamen “een briefje te sturen in eigen bewoordingen”. Een voorbeeldtekst wordt direct meegeleverd en luidt als volgt: 

‘Onderstaande regel in een kort artikel in het Reformatorisch Dagblad van dinsdag 14 november jl. heeft ons verbaasd en doen besluiten u aan te schrijven met en dringend advies.
“Kerk in Actie is met Sabeel in gesprek over de uitzending van een nieuwe medewerker, aldus de nieuwsbrief.”
De werkwijze en het gedachtegoed van Sabeel staan al langere tijd ter discussie, zoals u recent ook van buiten de PKN hebt kunnen horen (het reisverslag van Daniël van der Veen).
Het aantal publicaties van bezwaarden neemt toe, alsook de schade van de toenemende polarisatie binnen de PKN.
Ons advies is derhalve geen opvolger meer te benoemen voor Meta Floor; (bij-effect: flinke kostenbesparing).
hoogachtend,’

Nog afgezien van het feit dat dit vanuit de hoek van Christenen voor Israël en het Platform Appèl Kerk en Israël al de tweede onkiese anti-Sabeel actie binnen een jaar is (voor de eerste zie hier), barst dit stukje van de gotspe bijna uit elkaar.

Want waarom staan werkwijze en gedachtegoed van Sabeel al langere tijd ter discussie? Precies: omdat Christenen voor Israël c.s. Sabeel al sinds jaar en dag lopen te verketteren in plaats van open en eerlijk in gesprek te gaan.
Op 1 november jl. riep CvI-spreker Eric Vink alle participanten in de kerkelijke Israël-Palestina discussie nog op om uit hun bunkers te komen en met elkaar in gesprek te gaan. We werden zelfs uitgenodigd om in Nijkerk (u weet wel: de CvI-bunker) een kopje koffie met hem te komen drinken. (zie mijn blogpost verwarrend verbonden)
En nu dus deze brief die zonder blikken of blozen met het theologisch lijfblad van CvI wordt meegezonden. Dan vraag ik me af: ben je nu zo dom, of heb je het gewoon achter de ellebogen? (ja, je merkt het goed: ik ben boos)

Het reisverslag “van buiten de PKN” geschreven door Daniël van der Veen, moderator/redacteur van de CvI-Jongerenwebsite Isreality, komt dan wel niet uit PKN-gelederen, maar wel uit het hart van de CvI-clan. Men maakt dus simpelweg zijn eigen publiciteit en dat nog wel vanuit de gastvrijheid die de Sabeel Jongerenconferentie afgelopen zomer aan Daniël heeft geboden. We wisten dat hij kwam en hebben hem geen strobreed in de weg gelegd. En opnieuw: niet open en eerlijk in gesprek gaan, maar achteraf met modder gooien. Ja, je leest het goed, dit zijn Christenen (!) voor Israël. (en ja, ik ben nog steeds boos)

Dat het aantal publicaties van bezwaarden toeneemt, is vooral aan CvI c.s. zelf te danken. Verschillende van deze publicaties komen uit hun eigen koker en/of zijn door hen van harte ondersteund.

BullyWat de toenemende polarisatie betreft: die zal alleen maar een einde vinden als de laatste die kritiek heeft op CvI en hun Israëlvisie er het zwijgen toe doet, eerder niet. Zolang er nog een PKN-lid is dat openlijk een andere kijk op de zaak voorstaat, zullen CvI roepen dat er wordt ‘gepolariseerd’ en dat door hun eigen geroep bevestigen…
Ik denk dat het uiten van een helder tegengeluid bij lange na nog geen polarisatie is en bovendien kan er alleen iets gaan stromen tussen twee polen met verschillende lading – is de lading gelijk, dan krijg je stilstand. Het is maar hoe bang je je wilt laten maken door het gekerm over ‘polarisatie’. Stel je eens voor dat de Reformatoren een dergelijk verwijt serieus genomen zouden hebben… Precies.

Tot slot zijn de CvI de laatsten die zich ‘bezorgd’ moeten maken over de kosten die een band van Kerk in Actie en de Protestantse Kerk met Sabeel Jeruzalem met zich meebrengt. Ik kan me herinneren dat onder andere CvI-corifee Hette Abma in het CvI-blad Israël Aktueel bij herhaling kerkleden heeft opgeroepen om geen cent meer aan Kerk in Actie te doneren, zonder zich maar een moment zorgen te maken over de gevolgen die zo’n stap voor andere KiA-projecten wereldwijd zou hebben. (ja, ook dat maakt mij boos)

Vorig jaar toen ik wat reuring heb gemaakt over de optredens van de Israëlische legerband Tzahal in Nederland, heeft CvI-voorzitter Dick Schutte mij op Radio 1 in Dit is de dag gevraagd waarom ik zo nodig een anti-actie op touw moest zetten. Konden ik en Sabeel niet beter iets positiefs doen voor Palestijnse christenen?
100 procent KoffieleutAls ik nu deze door CvI verspreide anti-Sabeelbrief lees, dan denk ik: geneesheer genees uzelf en stop met dit soort onwaarachtig geleuter. (jazeker, ik ben hier zeer verbolgen over)

Al met al vind ik het een bitter bakkie pleur wat CvI ons hiermee inschenkt – geef mij maar slootwater, daar zit minder modder in…

Gelukkig laat het moderamen van de Protestantse Kerk zich niet zomaar zeggen wat ze moeten doen, noch door Christenen voor Israël, noch door de Vrienden van Sabeel. En gelukkig is Kerk in Actie zelfs van plan twee opvolgers voor Meta Floor te gaan benoemen: een bij Sabeel en een bij het Bethlehem Bible College. De Vrienden van Sabeel juichen dat van harte toe.

Hoopvolle greetz voor 2013! – Jominee

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Kerk & Israël en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

21 reacties op koffieleut

 1. Erik Veldhuizen zegt:

  Het is jammer als los van wie dan ook met modder gaan gooien. Of het nu CvI of Sabeel, PKN is de schuld ligt altijd bij de ander. We zijn precies hetzelfde aan het doen als wat velen als het probleem in het MO zien. Volgens mij zijn we vergeten Jezus Christus op nmr 1 te zetten die voor allen is gekomen. En vergeten we niet al teveel dat de bijbel van lessen heeft zoals verdraagzaamheid en liefde. En soms neigen we ertoe om zelf dezelfde fouten te maken en niet van de geschiedenis te leren. De haat die sommigen tegenover Israel uitten en de haat die sommigen richting de Palestijnen uitten. Keuze’s zijn lastig en soms zit er echt een balk in je eigen ook. Ook de over en weer beschuldigingen zijn verre van de Christelijke levenswandel.

 2. Unger zegt:

  De ‘kloof’ tussen joden en christenen is helaas groot, maar de ‘kloof’ tussen christenen onderling is wellicht nog groter. Ik zal blijven bidden om je ‘bekering’ jominee !
  Geen dank, graag gedaan……

  • jominee zegt:

   Beste Unger,
   Als het om onze dagelijkse bekering gaat, is dat voor een ieder van ons nodig – zelfs zonder aanhalingstekens.
   Laten we het er maar op houden dat wij allebei nog heel wat bekering nodig hebben. ;o)

 3. Jaap zegt:

  uiteraard bedoel ik: jouw woord in het begin.

 4. Jaap zegt:

  Beste Johan,
  Wederom Sabeel en wederom blijkt dat Sabeel absoluut niet tegen kritiek kan en als je niet denkt zoals Sabeel (lees Ateek c.s.) dan moet je kennelijk bekeerd worden, om jou woord te gebruiken.
  Inhoudelijk, zoals op eenzijdigheid, weerwoord e.d. wat ik ook herken, reageer je niet. Je reageert alleen maar om te reageren.
  Regelmatig heb ik contact met KerkinActie en recent speciaal hoe en waarom zij hun gelden beschikbaar kunnen/mogen stellen.
  Zij hebben twee doelen n.l. diaconaal en missionair en er is uiteraard een grijs gebied.
  Houd ik Sabeel met hun opvattingen/uitlatingen e.d. tegen het licht, dan probeer ik hen onder te brengen onder missionair, maar dat is wel heel grijs en vraagt veel fantasie. Ik begrijp niet – maar dat kan aan mij liggen, hoewel ik weet dat ik niet de enige ben -, nu ik de criteria ken, hoe KerkinActie c.q. de PKN Sabeel qua geldverstrekking en financiering personele ondersteuning kan plaatsen.
  Sabeel manifesteert zich puur anti-Israël – als Israël maar toegeeft dan zijn alle problemen daar zo opgelost – en wel in de politieke sfeer met boycot e.d., gelardeerd met een religieuze saus van de Ateekopvatting over geloof en Joden. Daarnaast wordt periodiek een prestigieuze conferentie als applausmachine georganiseerd, die geen lering geeft maar BELERING. Wij (Sabeel c.s.) weten wel wat Christelijk (met een hoofdletter uiteraard) is en goed voor de ander.
  Veiligheid voor Israël c.q. de Joden in de regio wordt niet over gesproken. Kennelijk denkt Sabeel met haar aanhang bij “the day after”, wie dan leeft die dan zorgt.
  Het suggestieve boekje met vooraf geformuleerde vragen (jaja) van doctor Veldhuis draagt ook optimaal bij aan de eenzijdigheid.
  Enige bescheidenheid met nuance in standpuntbepaling zou Sabeel met de aanhang zeker niet misstaan en zal hun begrip zeker vergroten.

  • jominee zegt:

   Jaap,

   Mijn hoop op bekering is gericht op christenzionisten en niet zozeer op Sabeel-bashers of -critici. Kritiek mag er altijd zijn, zolang er daarbij maar gesprek mogelijk is. Nu ik als een van de Sabeel-leden gewoon eens de zelfverzekerde toon hanteer die gewoonlijk door christenzionisten wordt gehanteerd, is opeens de wereld te klein.

   Voorts: op deze blog vertegenwoordig ik niet “de” mening van Sabeel of Vrienden van Sabeel Nederland, maar geef ik mijn persoonlijke mening, onder andere als sympathisant van Sabeel.

   Voor een goede en genuanceerde manier waarop de uitingen van Naim Ateek en andere Palestijnse christenen ten opzichte van de staat Israël verstaan moeten worden, verwijs ik naar mijn artikel in het boek “Meervoudig verbonden”. Wat zij zeggen, kunnen wij West-Europese christenen uit onszelf niet zomaar zeggen zonder de verdenking van antisemitisme op ons te laden, maar wij kunnen, mogen en moeten het hen wel nazeggen met het oog op hun specifieke context als slachtoffers van het zionisme. Zeker als het gaat om christenzionisme, dat uiteindelijk een loochening is van Gods genadeaanbod voor alle mensen, en een extreme (zo niet extremistische) verpolitisering van de Heilige Schrift.

 5. Unger zegt:

  “Jullie bekering zou me een lief ding waard zijn…”

  Je voorlaatste regels vind ik al ‘bloedstollend’ , maar je ‘afsluiting’ is wel heel erg merkwaardig !?

  Gaat het wel goed met je?

  • jominee zegt:

   Unger,

   Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het christenzionisme een ketterij vind. Dat zeg en schrijf ik al jaren. Gelukkig pleit ik daarbij niet voor brandstapels, maar bid ik om bekering voor degenen die deze heilloze en zelfs onheilbrengende weg bewandelen.

   Of het goed met me gaat? Niet bepaald – dus als mijn woorden iemand niet bevallen, mag hij/zij het op ontoerekeningsvatbaarheid gooien… Laten we het er maar op houden dat ik op dit moment even helemaal geen zin heb in de wellevende en invoelende nuanceringen die ik gewoonlijk maak om christenzionisten en Sabeel-bashers geen handvatten te geven om mijn mening eenvoudigweg op grond van toon en woordkeus af te serveren. Soms moeten de woorden van Spreuken 26:4-5 gewoon in al hun directheid in praktijk worden gebracht.

 6. DaniëlV zegt:

  Dag Jominee,

  Ik keek toevallig weer eens op je site en zag mijn naam genoemd staan in je stukje. Ik ben inderdaad meegeweest met de jongerenconferentie en je noemt het achteraf met modder gooien, zo zou ik het niet willen noemen hoor. Ten eerste ben ik al tijdens de conferentie met regelmaat ingegaan op de eenzijdigheid, het volkomen gebrek aan weerwoord, de afwezigheid van context en de zwakke Bijbeluitleg. Dit alles gewoon in respectvol en open gesprek, waarbij ik ook mijn dankbaarheid heb geuit voor de geboden gastvrijheid. Je kunt dit gewoon navragen bij de leiding van de reis.

  Het verslag dat ik na afloop heb geschreven heb ik uiteraard ook direct naar mevrouw Floor toegestuurd. Geen reactie op gehoord, na overigens in Israël prettig met haar gecommuniceerd te hebben. Eerlijk gezegd vind ik jouw blog dus meer een vorm van modder gooien.

  Ik ben open de reis ingegaan en als ik niet zo teleurgesteld en soms ook geschokt was door hetgeen Sabeel voorschotelde, had ik helemaal geen verslag hoeven/willen schrijven. Nu ik gezien heb wat ik heb gezien, sta ik volkomen achter de oproep aan de PKN om niet opnieuw op deze manier Sabeel te ondersteunen (door het uitzenden van een betaald medewerker die Sabeel werk uit handen neemt). Dat kan wat mij betreft naast het in gesprek blijven mét Sabeel, zowel vanuit CvI als de PKN. Door steun echter werk je actief mee aan iets wat de PKN nooit zou moeten willen.

  Met groet, Daniël van der Veen

  • jominee zegt:

   Beste Daniël,

   Je mag mijn blog gerust “met modder gooien” vinden. Vanuit de hoek van CvI geuit vind ik dat vooral een compliment.

   Door CvI wordt regelmatig gezegd dat men in gesprek wil gaan. Maar dat is nog nooit echt gebeurd voor zover ik weet. Waar er de laatste jaren direct met iemand van Sabeel Nederland is gesproken door CvI’ers, was dat steeds opnieuw wanneer ikzelf op iemand van CvI ben afgestapt. Voor de rest werden we gemeden als de pest.

   Wij hebben nooit geëist dat de Protestantse Kerk banden met CvI zou moeten verbreken of zijn leden zou moeten adviseren om CvI niet te steunen. Dit ondanks het feit dat ik persoonlijk van mening ben dat de meeste vormen van christenzionisme niet minder dan een regelrechte ketterij zijn die de boodschap van Christus in zijn tegendeel verkeren.

   Jullie bekering zou me een lief ding waard zijn…

 7. Jaap zegt:

  Johan jij geeft een wat wollige reactie met het verdedigen van de Sabeel(aanhangers)-mening, dat de opvatting over Israel eigenlijk nog wel redelijk is. Je bedoelt denk ik, Israel zoals jullie je het voorstellen; hierover hoorde/zag ik gisteren op TV o.m. Veldhuis en van Agt, met natuurlijk ook Schoon en van der Staaij bij Schepper & Co. Veldhuis en van Agt LIJKEN wat milder te zijn geworden, maar hun inleefvermogen in de toch moeilijke situatie van de Joden in Israel, houdt m.i. niet over om niet te zeggen is minimaal. Die moeilljke situatie heeft niet alleen te maken met het Palestijnse probleem, maar vooral het ZIJN daar van Israel c.q. de Joden. Simon Schoon heeft een bredere en meer realistische kijk, n.l. waar nodig kritisch maar ook oog en oor voor de positie van de Joden t.a.v. Hamas, de buren en ontwikkelingen in de regio. Die breedte van de problematiek en het is niet nieuw dat ik dit zeg, zou ik graag van Sabeel c.q. Veldhuis en aanhang duidelijk horen, want die mis ik dus VOLLEDIG in bijvoorbeeld de suggestieve brochure “De muur is afgebroken” met BDS dreiging, als ……..
  En om de breedte van het probleem weer te geven hoef je niet op de Schriften te wijzen.
  Pas las ik het artikel van At Polhuis in de Waagschaal over de Ateek-tactiek en in dat artikel zit m.i. een kern van waarheid.
  Overigens moeten we af van het bijna zwart-wit denken, waar ik (sorry) ook aan meedoe; maar en daar hamer ik op je moet wel in de breedte willen denken en uiteraard ook publiekelijk dit uiten. Dat het moeilijk is dat weten/wisten we wel; dat wordt nog glashelder gemaakt in het boek van Els van Diggele In Israel en in het boek van Azar Nafisi in de regio. Hopenlijk worden het goede verkiezingen in Israel en staan de de regio, inclusief Israel, staatslieden op met durf en visie.

  • jominee zegt:

   Beste Jaap,
   Wellicht is mijn reactie wat wollig omdat mijn kop op dit moment wat wollig is. Ik mail je nog wel waarom.
   Voorts blijf ik erbij: wat verkeerd is, mag verkeerd genoemd worden – ongeacht of anderen ook verkeerde dingen doen. De fouten en het onrecht door de staat Israël ten opzichte van de Palestijnen begaan, mogen benoemd worden als fouten en onrecht.

   Natuurlijk kun je tegenwerpen dat de situatie “complex” is en dat tegenstrevers als Hamas ook verkeerde dingen doen – en dat laatste is ook het geval, maar dat ontslaat de staat Israël niet van zijn zorgplicht en verantwoordelijkheid voor allen die onder zijn gezag leven.
   Het gevaar van het benoemen van de situatie als “complex” is dat je daarmee de bestaande situatie als “normaal” gaat zien: het is nu eenmaal ingewikkeld en onder die omstandigheden is de houding van de staat Israël de meest redelijke. Dat mag iemand natuurlijk vinden, maar dat poetst het onrecht dat uit die “redelijke houding” voortkomt niet weg.
   Daarmee is verder niets gezegd over de moeilijke situatie waarin de joodse Israëli’s verkeren c.q. zich hebben gemanoeuvreerd. Dat iemand het moeilijk heeft, kan een verklaring vormen voor ongewenst gedrag, maar nooit een excuus.

   Het artikel van At Polhuis ken ik niet. At wel – en als het gaat om het Israëlisch-Palestijnse conflict verschil ik in veel gevallen flink met hem van mening.

 8. Jaap zegt:

  Johan ik wil er nog aan toevoegen, dat ik mij kan voorstellen dat Joden wantrouwen hebben jegens christenen, gelet op wat in de loop van de wereldgeschiedenis hen stelselmatig is aangedaan.
  Maar Sabeel met hun aanhang pretenderen waarschijnlijk Christen te zijn van de buitencategorie.

  • jominee zegt:

   Jaap,
   Dat ik me iets van een ander kan voorstellen, betekent nog niet dat het een onopgeefbaar ijkpunt van diens of mijn handelen en denken zou moeten zijn.
   Sabeel en onze sympathisanten zijn inderdaad niet de christenen die de Joden leed hebben toegevoegd. Dat is geen pretentie, maar een simpel feit.
   Dat wij daarnaast ook op geen enkele manier Joden onrecht willen aandoen, is ook een feit. Wij vinden dat onze visie zowel aan Joden als aan Palestijnen het recht doet dat de Schriften van ons eisen.

 9. Jaap zegt:

  Dag Johan. Het duurde even, maar ik heb een aanleiding om te reageren. Je stuk gaat over Christenen voor Israël en inderdaad met hun eenzijdige stellingname heb ik vaak ook problemen, net zoals ik met jullie fors gestuurde opvatting ook problemen heb. Beide willen/durven/mogen jullie de gehele breedte van de kwestie Israël c.q. de Joden/Palestijnen niet zien. Allebei hanteren jullie boeken en meningen die jullie passen, wat ik beide niet kwalijk neem (wie ben ik overigens), maar door de uiteenliggende invalshoeken/opvattingen kom je niet bij de breedte van het probleem en is het voor de ene gemakkelijk Israël eenzijdig weg te zetten en voor de andere het probleem van de Palestijnen te onderschatten.
  Pas las ik o.m. de boeken “Heilige ruzies” van Els van Diggele en “Lolita lezen in Teheran” van Azar Nafisi; ongetwijfeld ken je deze boeken. De inhoud van “Heilige Ruzies” bevestigde mijn mening over de lokale situatie – met trouwens veel nieuwe specifieke informatie – en “Lolita lezen in Teheran” over de situatie in Iran vanaf 1979 (de revolutie) en daarna. De strekking van “Lolita….” komt overeen met de geluiden van vluchtelingen uit Iran die ik hier ken. In de kwestie Israël/Palestijnen is Iran een grote speler(Empire), net als Egypte met Morsi inmiddels. Smeden soennieten en sjiieten een monsterverbond t.a.v. Israël?
  Vergeleken met de genoemde boeken zijn “jullie” boeken” Land van mensen” van Gied ten Berge en helemaal “De muur is afgebroken” van doctor Veldhuis wel heel schraal en het boek van doctor Veldhuis is ook nog onvolledig; voeg daarbij de daarin opgenomen 4 zeer suggestieve vragen. Doctor Veldhuis wil dat bij de besprekingen van zijn boek de gespreksleider de regie strak houdt en hij wil niet het risico laten lopen dat het gezelschap ook maar iets naars van de Palestijnen zegt. De rol van de Islam, die 95% van de Palestijnse populatie meer of minder religieus aanhangt, komt in het boek niet aan de orde. Nee, Israël moet toegeven en anders BDS punt uit!
  Over BDS overigens recent; een Nederlandse muzikant wil met zijn band optreden op een festival in Eilat, maar dit behaagt het Palestina Comité c.s. niet. Gelukkig heeft hij ruggengraat! Hij treedt overigens op in verschillende MO-landen, maar ja het Palestina comité c.s. wil Israël raken.
  De aanleiding van mijn reactie is eigenlijk een vraag: Het grote aantal groepen Christenen ==IN== Israël wie zijn dat, zijn zij eensgezind, staan ze bijv. allemaal 100% achter de Sabeel/Ateek opvatting, unaniem altijd anti Israël? In Israël en de Palestijnse gebieden zijn heel veel christelijke richtingen en soms vechten ze elkaar letterlijk de kerk uit. De kwestie Heilig Grafkerk Jeruzalem ken je ongetwijfeld en Israël c.q.de Joden moeten daarmee praktisch handelen. Dan is daar geloof geen criterium voor Christenen(!), maar macht en bezit. Voor de staat Israël komen vragen vanuit allerlei christelijke hoeken en de christenen zijn het vrijwel nooit met elkaar eens. Dus gedraagt Israël zich m.i. terecht terughoudend.
  Ik citeer van Diggele ”om de problemen tussen moslims en christenen te verbergen en om de zogenaamde eenheid te bewaren, wijzen christenen en moslims naar Israël, als de schuldige van de ellende” en “bij Israëliërs voelen we ons niet thuis, bij moslims ook niet en onderling zijn we verdeeld”.
  Eerder schreef ik jou over de kwestie in Libanon en m.n. over het niet (kunnen) nakomen van VN-resoluties in m.n. het Zuidoosten bij Hezbollah. Jij reageerde met, maar ja de situatie daar is heel moeilijk en dus kun je er weinig mee. Dat klopt, maar daar is ook onwil. Welnu, wil je zeggen dat de situatie in Israël voor de Joden gemakkelijk is en als zij daar een knopje omdraaien door maar aan de Palestijnen toe te geven, alles is opgelost?
  Jullie, Sabeel/Ateek/Veldhuis/van Agt/v.d.Broek en al hun volgers kijken daar heel lichtvoetig naar en zeggen zonder blikken of blozen, Israël c.q. de Joden is/zijn de enig schuldigen.
  Waarom houd ik jullie organisatie/mensen extra tegen het licht? Dat extra is omdat jullie Israël als alleen schuldige aanwijzen en als credo hebben: Israël is de agressor. Dat vind ik smerig.

  • jominee zegt:

   Jaap,
   Je laatste zin vind ik nogal veroordelend. Verder is het inderdaad een algemeen menselijk verschijnsel om eigen misdragingen ten opzichte van zwakkeren goed te praten door te wijzen op het feit dat sterkeren jou ook bedreigen (Palestijnen – Israël – Iran). Dat is echter geen argument.
   Dat ikzelf door een sterkere word bedreigd, geeft mij niet het recht om degenen die van mij afhankelijk zijn te bedreigen. Simpel.

   Jouw visie dat de staat Israël door Sabeel e.a. wordt afgeschreven en afgeserveerd, is onjuist. De kritiek die wordt geleverd heeft niet alleen de “bevrijding van Palestijnen” tot doel maar evenzeer de bevrijding van de Israëlische regeringspolitiek van haar evident zelfdestructieve aspecten. Het streven is het bereiken van een rechtvaardige vrede voor álle inwoners van Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

   Wie schuld draagt aan het bestaande onrecht mag en moet daarbij zelfs als schuldige en verantwoordelijke worden aangewezen – daarbij hebben slachtoffers niet het recht om zichzelf tegenover de schuldigen weer schuldig te maken aan onrecht. Dat wordt een vicieuze cirkel van geweld en tegengeweld – een heilloze cirkel waar o.a. Hamas vaak ook een actieve rol in speelt.

   De eenzijdigheid die jij meent te ontwaren, zie ik niet zo duidelijk. Sabeel e.a. zijn genuanceerder dan jij het voorstelt. Dat degene met de gevechtsvliegtuigen, tanks, drones en nucleaire wapens in eerste instantie als hoofdverantwoordelijke (en niet zozeer als agressor) wordt aangewezen, is niets dan billijk.

 10. likoednederland zegt:

  Volgens ons neemt de kritiek op Sabeel toe omdat het een wapenblokkade wilde doorbreken die zowel door Nederland als de VN volkomen legitiem wordt genoemd.
  En omdat Sabeel daarbij met Hamas samenwerkte om een boot te organiseren. Hamas, de terreurorganisatie die een nieuwe holocaust wil.

  • jominee zegt:

   Ach m’n lieve Likoed,
   Ik heb deze reactie van jou toegestaan omdat ‘ie zo grappig is. ;o)
   Als we echt zoveel invloed hadden, zaten we hier niet met een clubje van jullie kaliber te emmeren. Haha!

 11. Willem de Jager zegt:

  @Jominee; Wij moeten niet dezelfde fout maken als onze ouders en andere Christenen in Nederland, die 70 jaar geleden weg keken, toen Joden massaal naar Duitsland werden afgevoerd. Dus dan kunnen wij nu ook niet weg kijken, terwijl onze Palestijnse mede Christenen in de verdrukking zitten. Dit is koffie verkeerd. Sabeel doet véél goed werk en vrienden, zoals het Israelische volk, moet je kunnen aanspreken, anders zijn het geen vrienden.

 12. Unger zegt:

  Als je aan Israel komt, kom je aan alle CvI…….
  Aangezien de site van ‘de v.v.s.’ overloopt van extreem eenzijdige kritiek op Israel, (daar is geen sterk bakkie koffie tegen bestand) vind ik de actie van Mw.v,d, Spek-Begemann niet vreemd.

 13. Ettje zegt:

  @Jominee; Kan me helemaal inleven in je boosheid! Het is of je, wat je ook zegt of aandraagt, tegen een muur praat die dikker en hoger is dan de muur om de Westbank! Mij maakt het alleen maar boos en verdrietig! Vooral omdat het christenen zijn die er geen enkele moeite mee hebben dat de mensenrechten door Israël met voeten getreden wordt.
  Inderdaad, een heel bitter bakkie pleur!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.