schaamteloos harteloos

Compleet off-topic, maar wel in lijn met het verzoek van verscheidene onvoorwaardelijke Israëlminnaars die hier regelmatig hun mening mogen uiten: een binnenlandse zaak.

Of ik ook mijn stem laat horen tegen onrecht anders dan door de staat Israël en zijn autoriteiten bedreven? Welaan, hier komt zo’n zaak: de manier waarop in ons eigen Nederland mensen in vreemdelingendetentie (soms/regelmatig/vaak?) worden behandeld. Ik citeer uit het vandaag binnengekomen blad AMNESTY IN ACTIE (jrg. 13, sept. 2012, blz. 7):  

In maart van dit jaar komt een Afrikaanse vrouw van 32 jaar aan in detentiecentrum Zeist. Haar medisch dossier meldt: ‘Mogelijk posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij verkrachting in het verleden en bij het zien van de verkrachting van haar toen 9-jarige dochter.’ Desondanks wordt ze bij binnenkomst in Zeist gevisiteerd. Dat betekent: uitkleden en drie kniebuigingen maken om te tonen dat ze niets het detentiecentrum binnensmokkelt. De vrouw weigert de visitatie. Ze wordt in een isoleercel geplaatst. Het personeel trekt haar kleren uit. Een mannelijk personeelslid doet haar volgens procedure bij weigering een beenklem om. Omdat de vrouw weer kniebuigingen weigert, inspecteert een vrouwelijk personeelslid haar bilnaad. De medische dienst treft haar die dag naakt aan in haar cel, ze wil niet praten en staart alleen maar voor zich uit. Als maatregel van orde moet ze twee dagen in de isoleercel blijven.

Dit is Nederland 2012, niet Rusland, Israël, Egypte, Congo of Myanmar, maar Nederland. Kritiek op onze behandeling van vreemdelingen, van de Nationale Ombudsman en Amnesty International, tot het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa, het wordt door onze minister van Immigratie allemaal weggewuifd. Volgens hem doen we alles netjes volgens de regels en afspraken.

Mijn reactie:

 1. Ik ben hier heel kwaad over en schaam me voor ons land en onze regering.
 2. Zo ga je niet met mensen om, regels of geen regels.
 3. Als dit echt volgens de regels is, dan moeten we de regels veranderen (of openlijk durven toegeven en vastleggen dat onze ambtenaren moeten werken volgens het principe Befehl ist Befehl).
 4. De ambtenaren die het bovenstaande hebben uitgevoerd, mogen van mij strafrechtelijk worden vervolgd.
 5. De Nederlandse staat en het Ministerie van Immigratie moeten worden aangeklaagd: hun beleid leidt tot mishandeling en wantoestanden bij de “opvang” van vreemdelingen.
 6. Als je ook maar een beetje fatsoen in je mars hebt, dien je tegen dit soort wettelijk geregelde wantoestanden bezwaar te maken en in verzet te komen. Zo gaan wij in ons land niet met mensen om, vreemdeling of niet, illegaal of niet.

Misschien is het bovenstaande in combinatie met de informatie op de website van Amnesty een goede handreiking om je keuze op 12 september te bepalen. In wat voor land wil je leven? Besef ook dat je door niet te kiezen verantwoordelijk wordt voor het staande beleid…

Je merkt het wel: ik stel het nogal kras, want ben echt kwaad. Niet geheel onterecht, lijkt mij. Meer info lees je hier.

Grrreetz, Jominee

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Persoonlijk, Uncategorized en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

16 reacties op schaamteloos harteloos

 1. Frans zegt:

  Het zou prettig zijn dat het linkse volkje in het vervolg de zogeheten asielzoekers zelf huisvest (…)

  [rest van de reactie geschrapt door Jominee wegens bevooroordeeld en onwelvoeglijk taalgebruik van borreltafelniveau]

 2. Peter van Diest zegt:

  Dag Jominee,

  Een ketterij is een leer die het Evangelie ondergraaft.
  Dat is alles, en hier stop dus ook je gedachtengang.

  [overige inhoud gewist door Jominee wegens suggestieve vergelijking met de Shoa]

  Met vriendelijke groet,

  Peter van Diest

 3. Jaap zegt:

  Waarde enigszins arrogante en zeker onvoorwaardelijke Palestijnen (en hun vrienden Hamas, Hezbollah en Iran e.a.)- minnaars. Bij de Israël-minnaars werd eerder helaas de USA vergeten.
  De polarisatie begint nu echt vorm te krijgen, werd tot dusver de afwijkende houding van de door Ateek aangepaste Bijbelse leer slechts genoemd, inmiddels is die afwijkende houding gepromoveerd tot ketterij.
  In het verleden werden ketters letterlijk naar de brandstapel geleid of gedwongen zich te bekeren c.q. aan te aanpassen, maar dat is niet meer zo. Nu wordt geprobeerd ketters figuurlijk emotioneel af te branden ten faveure van de opvatting van de heer Ateek c.s.
  Maar vrees niet, de ketters doorzien en “het gouden kalf” en de Ateek opvatting, hoewel die opvatting inmiddels wel welig tiert via diverse podia. Die podia worden ook nog substantieel door de PKN/KerkinActie gesponsord, onder het mom van zending!?
  Zitten Israël en de Palestijnen op de goede weg? NEEN, want dit is inderdaad een heilloze weg. Maar om de oorzaak – wel lekker gemakkelijk overigens – alleen bij Israël neer te leggen met het noemen van muurpolitiek en oorlogshouding tegenover omliggende landen , slaat helemaal nergens op. De verhoudingen met de buren – behalve met Jordanië en daar spinnen beide landen garen bij – zijn kil, koud en vijandig en door de ontwikkelingen in Syrië en Egypte moet Israël wel alert blijven. Iran is hierbij nog een verhaal apart, maar dat potentiele gevaar (voor de gehele regio!) wordt door de vrienden van de Palestijnen niet genoemd en anders gebagatelliseerd.
  In het zuiden is de gang van zaken in de Sinai, als ook in het noorden met de Palestijnenvriendjes van de Hezbollah m.n. nu door de situatie in Syrië spannend. In Syrië durven/kunnen de Palestijnen en de Christenen nog geen keuze te maken en dat zegt veel over het conflict in het Midden-Oosten. Je kunt Israël niet overal de schuld van geven, hoewel dat sommigen wel voor in de mond ligt onder de noemer van de Palestijnse kwestie.
  Waarom moet ik de inhoud boeken van de heer Ateek geloven en niet de inhoud van bijvoorbeeld het boek “Israël is uniek” van Lance Lambert (een messiaanse Jood)? Of andersom!
  Pas las ik de open brief van de heren Paas en Strengholt e.a. In hun ogen en overigens ook in de mening van de heer Ateek is Israël c.q. zijn de Joden slechts historie en voor God van belang tot de geboorte van Jezus Christus.
  Allerlei teksten en verwijzingen in het OT zijn kennelijk van geen belang meer; dit doet mij weer denken aan het boek “The land of Christ” van Yohanna Katanacho. Gaat of ging(?) Sabeel c.s. steeds voor inclusief, Katanacho gaat met zijn boek weer voor exclusief en wel voor de Christenen. Met de Joden ziet hij een probleem, maar misschien is met de moslims wel te praten, daar zij Jezus ook noemen als profeet in de Koran.
  Waarom klim ik weer steeds in de pen? Ik erger mij aan selectie verontwaardiging(!!!) en nog meer als dit wordt gebaseerd op Bijbelse gronden. Dat zie ik overigens zowel bij Sabeel als ook bij Christenen voor Israël.
  Helemaal erger ik mij als mensen, die anderen wegzetten als ketters als zij de leer van Ateek c.s. NIET aanhangen.
  Wel zegt dit meer over de mensen die anderen wegzetten, dan over de vermeende ketters.

  • jominee zegt:

   Beste Jaap,

   Ten eerste: al jaren geleden heb ik de leer van christenzionisten als ketterij bestempeld, en wel om het feit dat middels die leer met de Bijbel in de hand het door de staat Israël gepleegde onrecht wordt goedgepraat. Een ketterij is een leer die het Evangelie ondergraaft. Dat is alles (nou ja, alles…).
   Wie het met de opvattingen van Naim Ateek niet eens is, is niet per definitie een ketter. Als je het zo uitlegt, is dat jouw oordeel, niet het mijne. De visie van Naim Ateek is echt niet in alle opzichten de mijne, of in mijn ogen correct, laat staan perfect.

   Ten tweede: je weet heel goed dat noch ik, noch Sabeel onvoorwaardelijk de Palestijnen steunen, laat staan Hamas, Hezbollah of Iran. De eerste en grote voorwaarde is dat als men in verzet komt tegen het door de staat Israël gepleegde onrecht, dat altijd vreedzaam en geweldloos dient te zijn – anders kunnen wij er in geen geval achter staan. Bovendien zien wij dat niet als enige voorwaarde.

   Ten derde: gezien jouw reactie weet jij evenmin consequent de houding van constructieve dialoog altijd vast te houden. Ik neem het je echter niet kwalijk, want ook jij bent een mens zoals ik en de christenzionisten. ;o)

 4. Unger zegt:

  Je bent in mijn ogen ‘ziende blind’ (d)j-ominee. Ik hoop echter dat we kunnen spreken van een ‘tijdelijke bedekking’……

 5. jominee zegt:

  Unger,

  Om de vergelijking van Bisschop Tutu te gebruiken, die hij vorig jaar in zijn videoboodschap op de Kairosconferentie maakte:
  Als je een alcoholistische oom hebt, dan is het geen daad van liefde om hem een fles drank cadeau te geven, maar om de drankkast op slot te doen en de sleutel weg te gooien.
  Als de staat Israël doorgaat op de ingeslagen weg, is er over 50 jaar geen staat Israël meer. Zo simpel is dat. Want geloof je nu echt dat de muurpolitiek tegenover Palestijnen en de oorlogshouding tegenover de omringende landen tot in eeuwigheid is vol te houden? Nee dus.

  Vandaar mijn kritiek, om daarmee te wijzen op deze heilloze weg die de staat Israël naar de afgrond zal leiden. En ja, dat is dus uit liefde. Anders zou ik de moeite namelijk niet nemen, toch?

  CvI steunt Israël echter op die heilloze weg en verkondigt en passant ook nog eens een ketterse leer. De Israëlieten die onderaan de berg Sinaï om het gouden kalf dansten, noemden dat kalf ook hun god die hen uit Egypte had bevrijd. Zij hadden helemaal niet in de gaten dat ze compleet fout zaten. De woorden waren echt heel vroom, maar het deugde voor geen meter.

  Ik ben direct bereid te geloven dat de gemiddelde CvI-donateur een oprechte liefde voor Israël voelt – dat kalverliefde voor de staat Israël echter uitmondt in een compleet heilloze relatie die het zicht op de ware liefde (Christus en die gekruisigd) ontneemt, ontgaat hen nog.
  Gelukkig heeft ieder mens de kans zich te bekeren.

 6. Trijntje zegt:

  Heb je gehoord van de Blinde Tocht, 3 september: https://www.facebook.com/events/294331194008018/

 7. Unger zegt:

  Ettje, je schrijft dat je stem bij CU niet veilig is, als het gaat om Israel…..
  Hoe mag ik dit uitleggen?

 8. Corrie van der Hart zegt:

  Toen ik dit las dacht ik: Dat kan toch niet waar zijn? In het land dat altijd als zo tolerant werd bestempeld? Verschrikkelijk! Schandalig” Wat zijn we toch diep gezonken. De mensen die zich daarmee bezig gehouden hebben moeten aangeklaagd en berecht worden. Dat mag nooit en te nimmer goedgekeurd worden.

 9. Ettje zegt:

  Hoe kan iemand denken dat je stem veilig zou zijn bij de SGP als het gaat om vreemdelingenbeleid? Mijn indruk van de afgelopen jaren was totaal anders! Het was juist de SGP die lekker tegen de PVV aanschurkte als het hierover ging. De CU deed dat niet, maar ja, daar is m’n stem ook al niet veilig, maar dan als het gaat om Israël! Heb stemmen nog nooit zo moeilijk gevonden als deze keer!
  Snap trouwens sowieso niet waarom mensen denken dat je Israël geen warm hart toedraagt als je sommige van hun gedragingen afkeurt. Als je ziet dat je kind verkeerde dingen doet keur je dat toch ook af uit liefde voor je kind?!

 10. Unger zegt:

  Ik kom dan uit bij CU of SGP. Maar ja, die hebben wel een warm hart voor Israel…..
  Voor mij geen dilemma, voor anderen wel ?

  • jominee zegt:

   Unger,
   Dat is precies het dilemma en het onbegrijpelijke waar de CU ons voor stelt: op zoveel punten een wijze en humane koers, maar wat Israël betreft (in de praktijk nog meer dan in het inconsequente verkiezingsprogramma op dit punt) “horen, zien en zwijgen”.
   Erg bevreemdend: de ethische blinde vlek van de CU.
   Erg jammer ook.

   Trouwens, ook ik draag Israël een zeer warm hart toe, maar dat uit zich niet in (ver)blinde aanbidding van het huidige Israëlische regeringsbeleid.

   • Unger zegt:

    “Trouwens, ook ik draag Israël een zeer warm hart toe, maar dat uit zich niet in (ver)blinde aanbidding van het huidige Israëlische regeringsbeleid”

    Ik heb deze regels, door jou (Jominee) geschreven, een aantal malen gelezen en daarbij ontstaan de volgende vragen:
    1: Ik lees slechts kritiek van je op Israel en niets dan kritiek, niet zelden op licht sarcastische wijze beschreven. Heb je dan misschien nog een weglog waar ik kan lezen over je ‘zeer warme hart voor Israel’ ?

    2:je typering voor mensen die Israel daadwerkelijk een warm hart toedragen stoort mij enigszins. Je spreekt over ‘blinde aanbidding van’ , over ‘Israel-minnaars’, over ‘verheerlijkers van de staat Israel’, over ‘verafgoding van’ , etc.etc….
    Je beseft blijkbaar niet geheel wat de gemiddelde C.v.I. voorstaat!

    Tot slot: het onderwerp ‘schaamteloos harteloos’ verschijnt hier nu blijkbaar mede op verzoek van mij !? (niet dus, ook al vraagt het zeker aandacht!) omdat ook ik je verzocht heb om Israel niet eenzijdig te bekijken/bekritiseren maar ook haar grote ‘schare vijanden’ en haar intenties en wandaden te belichten. Dat laatste komt maar moeizaam van de grond.

 11. Ettje zegt:

  Ben heel benieuwd of de Nederlandse christenen hier net zo verontwaardigd over zullen zijn als over het vermeende onrecht dat Israël wordt aangedaan! Waarschijnlijk niet, omdat ze Amnesty niet serieus nemen!
  Maar wat jij hier beschrijft is slechts het topje van de ijsberg van het Nerderlands sollen met vluchtelingen! En eerlijk gezegd weet ik geen partij die hier een eind aan wil maken.

  • syl bush zegt:

   Het is stuitend. Hoe heeft de verharding in Nederland zo ver kunnen toeslaan , een land waar deugden als tolerantie, ruimdenkendheid aan toegedicht werden door het buitenland? Hoe komt het dat wij zo achterlijk zijn geworden en papiern en lettertjes meer eer aan doen dan de menselijke waardigheid?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.