verafgoden en demoniseren

Er wordt mij wel eens verweten dat ik op dit blog te polariserend bezig ben. Ook de vorige blogpost over Theodor Herzl leverde mij die reactie op. Hoe goed ik ook kan begrijpen dat men zo reageert, toch vind ik dat wat daar staat geschreven en gezegd moet worden – al was het alleen maar om het (heiligen)beeld dat velen in de kerk van het zionisme hebben wat te nuanceren. Voor wie Herzl op een hoog verheven voetstuk heeft geplaatst, zal dat zeker voelen als een anti-zionistische beeldenstorm, maar zo destructief is het niet bedoeld.  

Wat het Israëlisch-Palestijns conflict betreft, is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk om onpartijdig te zijn. Degenen die dat desondanks proberen, komen naar mijn mening maar al te vaak terecht in de valkuil van de ‘evenwichtigheid’. Een valkuil die je het best kunt weergeven met het oer-Hollandse gezegde ‘Waar twee kijven, hebben twee schuld’. Als het om een ‘evenwichtig conflict’ zou gaan, waar beide partijen beschikken over dezelfde machtsmiddelen en hulpbronnen (een leger, een uitgekristalliseerd staatsbestel, een volwaardige en autonome economie), dan zou zo’n benadering misschien opgaan. Dat is echter op geen enkele manier het geval. Er wordt wel gedaan alsof de Palestijnse ‘regering’ van ‘president’ Mahmoud Abbas als een gelijkwaardige onderhandelingspartner van de Israëlische regering kan optreden, maar zolang de Israëlische regering simpelweg kan bepalen of de internationale hulpgelden voor de Palestijnse ‘overheidsinstanties’ en ambtenaren wel of niet worden uitbetaald, is er van zo’n gelijkwaardigheid natuurlijk geen enkele sprake.

Een andere valkuil voor ons ‘zijlijners’ bij het conflict is polarisatie in de vorm van verafgoding of demonisering. Het eerste gebeurt wanneer de staat Israël een welhaast Messiaanse rol krijgt toebedeeld in het wereldgebeuren, al dan niet op theologische grondslag. Ook de mythevorming rond de stichting van de staat Israël en de ‘boven alle twijfel verheven morele houding’ van het Israëlische leger is daar een voorbeeld van.
Deze verafgoding zie je ook wanneer voor/door één van beide partijen het absolute slachtofferschap wordt geclaimd. Een slachtoffer/underdog heeft namelijk ‘voor ons gevoel’ in principe altijd het gelijk aan zijn kant en hoeft geen enkele rekening te houden met de dader. Het slachtoffer is door zijn slachtofferschap onaantastbaar en boven alle kritiek verheven, zeg maar: bij uitstek schuldeloos en onschuldig.
Wie dan nog (zelfs maar genuanceerde) kritiek durft te hebben, krijgt al snel te horen dat hij een bevooroordeelde antisemiet of racist is – wat natuurlijk in veruit de meeste gevallen lariekoek is.

Waar van dergelijke verafgoding sprake is, hoor je ook al snel het verwijt van ‘demonisering’.  Voor wie een van de partijen verafgood, voelt het uiten kritiek op zijn idool als blasfemie – en wie een heilige onderuithaalt, demoniseert hem natuurlijk. Grote woorden, korte slagen, slogans, kretologie, mythes, cliché’s – het passeert dan allemaal de revue. Dat zie je aan beide kanten met grote regelmaat gebeuren.

Om deze valkuilen te vermijden, wat zeker niet makkelijk is, lijkt het mij goed om samen te beseffen dat het Israëlisch-Palestijnse conflict allereerst een conflict tussen mensen is. En mensen maken fouten – of om het met de Heidelbergse Catechismus te zeggen: mensen zijn geneigd tot alle kwaad. Dat geldt zelfs voor de heiligen onder ons. Wie van de verschillende, beeldbepalende ‘spelers’ in het conflict iets negatiefs of verkeerds wil vinden, zal dat daarom ook zeker lukken – zij het bij de een minder snel dan bij de ander.

Waar ik de dagboekaantekening van Theodor Herzl aanhaalde in mijn vorige blogpost, was dat echter niet om hem te demoniseren, maar om hem van zijn afgodenvoetstuk te halen. Herzl was een méns, met menselijke ervaringen en menselijke idealen – en voor de al te menselijke problemen van de joden van zijn tijd bedacht hij een menselijke oplossing. Een oplossing dus die uit de aard der zaak idealistisch was en dús feilen en gebreken had, bijvoorbeeld dat er op dat moment andere lui woonden in het land dat hij voor de joden op het oog had.
Hij bedacht daarvoor een oplossing die in zijn tijd geen stof deed opwaaien en voor velen uitermate verlicht leek: de arme en ongeletterde Arabieren wegwerken en de rijke en intelligente Arabieren incorporeren in de ‘Judenstaat’. Het eerste onderdeel lijkt ons nu onmenselijk en verkeerd, maar de meeste Europeanen in Herzls tijd zouden het net zo hebben gedaan (denk ik). Als je ziet hoe anderen in die tijd en nog decennia later met dit soort etnische problematiek omgingen – denk aan de met beestachtige moordpartijen op tienduizenden mensen gepaard gaande ‘uitwisseling’ van Turkse en Griekse bevolkingsgroepen in de jaren rond 1920 – valt er op Herzls ideeën in het licht van zijn tijd weinig aan te merken.

Het wordt echter anders wanneer Herzls ideeën van 120 jaar geleden nu nog steeds onverkort of zelfs in verhevigde vorm worden gepropageerd en toegepast. Wat toen wellicht werd gezien als een op grond van nationalistische idealen gerechtvaardigd beleid van ‘hervestiging’ van Arabieren, valt volgens hedendaagse normen onder de noemer van ‘deportatie onder dwang’ of zelfs ‘administratieve etnische zuivering’ – ook al noemen sommige Israëlische politici, zoals Avigdor Lieberman, het ‘transfer’.
We hoeven Theodor Herzl echt niet zwart te maken om duidelijk te maken dat de racistische ideeën van mensen als Lieberman niet deugen. Het is dus ook niet de bedoeling Herzl zwart te maken, laat staan hem te demoniseren. Wel moet worden gezegd, dat wie zijn toenmalige ideeën ten aanzien van Arabieren c.q. Palestijnen vandaag onverkort propageert en/of in praktijk wil brengen, fout bezig is.

Welke weg er tussen verafgoden, demoniseren, polariseren en nietszeggende ‘evenwichtigheid’ mogelijk is, zal ik in mijn volgende blogpost proberen te verkennen. Wees dus niet bang dat ik hierboven ‘alweer eenzijdig’ ben geweest.  ;o)

Greetz, Jominee

Dit bericht werd geplaatst in Palestina & Israël en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

25 reacties op verafgoden en demoniseren

 1. jominee zegt:

  Gezien de toon van deze discussie wat dreigt te ontsporen – en dat nog wel tussen personen (Corrie, Jaap, Unger) voor wie ik allemaal waardering heb gezien hun oprechte intenties – verklaar ik hierbij deze discussie voor gesloten.

 2. Unger zegt:

  ‘fraai’ stukje Corrie, heb je net voor pinksterzondag nog even de ‘geest gekregen? moet ik hieruit je -christelijke- liefde voor je naaste proeven? Is dit jouw interpretatie van Romeinen 11 om hen tot jaloersheid te verwekken?

  • jominee zegt:

   Unger,

   Gezien jouw reactie op Corrie zou ik zeggen: Overwin het kwade door het goede. ;o)
   Christelijke naastenliefde betekent overigens niet dat je pestkoppen een aai over hun bol geeft. En dat heeft Corrie denk ik goed begrepen.

   En hoe zou je mensen die gevangen zitten in een vicieuze cirkel van geweld en tegengeweld (zowel lichamelijk als geestelijk) tot jaloersheid kunnen/willen wekken? In mijn optiek niet door hun situatie goed te praten als een zachte heelmeester. Eerder door onbuigzaam te blijven als je oog in oog komt te staan met onrecht, zonder daarmee de ander zelf tot “slecht mens” te verklaren. Kwade acties en reacties begrijpen is wat anders dan er begrip voor hebben…

 3. Jaap zegt:

  Als je hobby is om zoveel mogelijk zaken/dingen te vinden om Israel/de Joden in diskrediet te zetten, Corrie dan ben je cum laude geslaagd!! Proficiat!
  Helaas lost dit niets op in de conflictsituatie Israel/de Palestijnen, evenals het blind verheerlijken van Ateek niets oplost. Van Ateek druipt de christelijkheid af, maar helaas heeft hij nog nooit iets openlijk afgekeurd van Hamas,Hezbollah en Iran, of het moet zijn dat hij q.q. geweld afkeurt, maar heb dan het lef dit exact te benoemen en niet in algemeenheden vervallen.
  Ateek een wolf in schaapskleren? Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!
  Alleen voor zijn boeken hem passende bijbelteksten zoeken en inderdaad ook vinden, zoals Ateek doet en anderen verwijt, is m.i. niet voldoende. Als hij een afwijkende opvatting heeft over zaken is dat zijn opvatting, maar dan moet hij anderen niet verwijten dat zij ook andere opvattingen kunnen hebben, die hem misschien niet zo passen.
  Dan de bekende landkaartjes, ook zo’n gemakkelijk middel! Als je er geen volledig verhaal bij geeft, dan zeg je inderdaad hoe kan dat.
  In 1948 is Israel gesticht en het hen toegewezen landoppervlak was klein. Echter de buren(Syrie, Jordanie en Egypte) vertelden aan de bewoners, wees niet bang en ga maar even weg. Binnen enkele dagen hebben wij het probleem opgelost, want wij hebben materiaal en mensen en de Joden hebben minder mensen en wat materiaal van de Engelsen.
  Het zal je denk spijten Corrie, maar de Joden wonnen en hebben inderdaad meer land ingenomen. In de navolgende periode probeerden de buren meerdere keren Israel te pakken, maar steeds werd buiten de waard gerekend. Overigens had Israel c.q. hadden de Joden niets te verliezen, want een nederlaag zou het einde van Israel betekenen.
  Ben ik blij met dit verhaal, nee in het geheel niet, maar het doet mij veel pijn, dat Israel zo eenvoudig wordt weggezet en de Palestijnen niets in de weg wordt gelegd.
  Je kunt bedenkingen hebben wij de huidige Israelische regering, maar op de Palestijnse autoriteit en de machthebbers in de Gaza valt ook veel aan te merken en dan druk ik dat nog netjes uit.
  Je zou je o.m. wat moeten verdiepen in de situatie op de Gaza, waar de Hamasaanhangers een prachtig leventje hebben en de gewone mensen laten creperen. En als je als inwoner op de Gaza je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan weet Hamas je wel te vinden en dat is niet zo prettig.
  Probeer ook eens oog te krijgen voor de Joden, die in een moeilijke situatie zitten in Israel zelf en buren die hen liever vandaag dan morgen weg hebben en niet omreden van de Palestijnen. De Arabische lente(?) belooft niet veel goeds voor Israel en ook dat is niet omreden van de Palestijnen

  Dus kleinschalige dialoog voorstaan, maar voor sommigen is dat niet sexy en PR-minded genoeg.
  Israel de les lezen en op de knieen krijgen en liever nog door de knieen krijgen, dat is de oplossing en dat dan ook nog proberen een wetenschappelijk tintje te geven naar uiteraard een elitair gezelschap, dan hoor je er echt bij.
  Gelukkig hoor ik daar NIET bij: dat gaat mijn pet te boven. Als Fries heb ik geleerd om eerlijk te zijn en de zaak ook van beide kanten te bekijken.
  Argument dat het een ongelijke strijd is, gaat niet op, want Iran e.a. springen regelmatig bij; de ongelijke strijd was er wel meteen na de oprichting van Israel in 1948.

  Construktief zijn lijkt mij een goede christelijke gedachte!!!!

  • jominee zegt:

   Beste Jaap,

   Je weet dat ik je mening en standpunt waardeer, maar deze keer ga je wat je beschrijving van Naim Ateek betreft in mijn ogen over een lijn heen die je zelf voor anderen wel trekt: hoe constructief is je kritiek op Naim Ateek? Zijn theologie komt niet op uit de wens om Israël af te kammen, maar om (ook) Israël een levensvatbare toekomst te gunnen. Want zoals de staat Israël zichzelf op dit moment moet handhaven (bewapinging tot rang 4 van de wereld, afscheidingsmuren bouwen, Palestijnse bevolking in bedwang houden door repressie etc.) – dat is niet tot in lengte van jaren vol te houden, zeker niet zonder ook zelf eronder te moeten lijden.

   Voor zover mij bekend heeft de Palestijnse Autoriteit weinig op met Iran en het Hamas-bestuur en z’n gewapende milities zitten voor Israël “veilig” geïsoleerd in de Gazastrook.

   Wat de feitelijke situatie in 1947-1949 betreft: getalsmatig zijn de Joodse troepen altijd in de meerderheid geweest ten opzichte van de binnenvallende Arabische expeditie-bataljons. De onderlinge concurrentie tussen de Arabische legers (of liever hun regeringen) was groter dan de verenigde wens om “de Joden de zee in te drijven”. Bovendien waren de troepen van Israël alleen in de eerste anderhalve maand minder goed bewapend dan de binnenvallende Arabische eenheden – in juni/juli kwamen de zwaardere wapens aan die de Yishuv in Tsjechoslowakije had gekocht en waren de legereenheden van Israël zowel in aantal als in bewapening de Arabische eenheden de baas.

   Voor de rest steun ik van harte jouw warme pleidooi voor de kleinschalige dialoog. Tegelijk kan die dialoog geen excuus zijn om geconstateerd onrecht ondertussen maar even in de koelkast te zetten. En ik weet dat dat ook niet jouw bedoeling is. En dat onrecht moet genoemd worden, door wie het ook gepleegd wordt, daarbij hoeven we noch de Palestijnen, noch de Israëli’s uit te zonderen.

 4. Corrie van der Hart zegt:

  Likoed heeft blijkbaar die kaartjes nog nooit gezien over hoe Palestina er voor 1948 uitzag, na 1967 en hoe het er tegenwoordig uitziet. Of wil het niet zien, sluit zijn ogen er voor. Er is niet veel meer van Palestina van 1948 over en het gaat nog dagelijks door.

  Nieuws van februari 2012
  …..Onbekenden hebben zondagnacht de tekst anti-christelijke graffiti op de muren geklad van een Doopsgezinde kerk in de Narkis straat in en rustige wijk in West-Jeruzalem. Ook werden de banden doorgesneden van drie bij de kerk geparkeerde auto’s en werden , zo meldde woordvoerder Micky Rosenfeld van de Jeruzalemse politie.
  Op de muren van de kerk stond onder meer ‘Dood aan het christendom’, evenals het woord ‘Prijskaart’, dat gewoonlijk door kolonisten wordt gebezigd als ze aangeven dat ze het afbreken van zogenoemd ‘illegale’ nederzettingen zullen vergelden. Tevens werd Jezus de zoon van een hoer genoemd.
  Kolonisten hebben tot nu toe meestal moskeeën uitgezocht voor dit soort acties, naar begin februari werd ook een klooster in de buurt van de Knesset beklad. Ook daar werden banden van auto’s doorgesneden en auto’s beklad. Woordvoerder Rosenfeld van de politie zei dat gezocht wordt naar de daders. Tot nu toe zijn die echter nooit gevonden.
  (bron)
  http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2012/02/anti-christelijke-teksten-op-kerk-in.html

 5. @Jominee

  U moet zich beter in de feiten verdiepen. U schrijft:
  “Hamas staat een radicale uitleg van koran- en hadithteksten voor, die in de praktijk door de meeste moslims niet wordt gevolgd.”

  73% staat achter die radicale uitleg, blijkt uit een opiniepeiling vorig jaar:
  http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=229493

  Het toont maar weer eens aan dat uw stelling die er op neer komt ‘waar twee kijven hebben twee schuld’ niet klopt.

  Het is niet zo dat omgekeerd 73% van de Israeli’s vindt dat de moslims op religieuze gronden moeten worden uitgeroeid.
  Net zo min als dat de Israelische staatstelevisie dat propageert. Want bij de Palestijnen voortdurend gebeurd.

  Een willekeurig voorbeeld, dat speciaal voor u interessant is omdat daarin niet alleen joden maar ook christenen moeten worden gedood:
  http://likud.nl/2010/12/hamas-christenen-helpen-joden-dus-die-moeten-ook-uitgeroeid-worden/

  • jominee zegt:

   @Likoed

   Ik schreef “de meeste moslims” en daar blijf ik bij. Vragen stellen is een kunst en als je een willekeurige moslim vraagt of hij het eens is met een koran- of hadithtekst zal hij/zij in de meeste gevallen “ja” zeggen. Als je een christen vraagt of de Bijbel gelijk heeft, zullen de meesten “ja” zeggen. Als je dan doorvraagt of we dan ook overspeligen moeten stenigen, zoals de Tora voorschrijft, zullen de meesten “nee” zeggen.

   Nu zult u specifiek wijzen op de aangehaalde hadithtekst. Ik waag te betwijfelen of men dit 1 op 1 door wil trekken naar de actualiteit. Het is ook maar net wie je vraagt… toch? Bovendien is ook JPost niet bepaald een objectief medium… niewaar?

   Wat het gezegde “Waar twee kijven etc.” betreft: u heeft blijkbaar mijn verhaal niet goed gelezen. Ik heb gesteld dat deze stelling bij het Israëlisch-Palestijnse conflict NIET opgaat. Het is niet de schuld noch de verantwoordelijkheid van de Palestijnen dat buitenlanders sinds ruim 100 jaar hun land aan het koloniseren zijn.

   Wie bedoelt u met die 73% Israëli’s? Ruim 20 procent van de mensen met een Israëlisch paspoort is Palestijn. Er zijn trouwens wel heel wat Joodse Israëli’s die de kreet “dood aan de Arabieren” geen enkel probleem vinden. Nog meer van hen vinden het geen enkel probleem als alle Palestijnse Israëli’s naar de West Bank gedeporteerd zouden worden. Het mooie woord dat o.a. minister Lieberman daarvoor gebruikt, en dat al sinds oer-zionistische tijden zo wordt gebruikt, is “transfer”.
   Als we alleen de mening van Lieberman op Israëlische TV zouden zien, zouden we ook niet blij worden – evenmin als u en ik blij worden van de onfrisse propaganda van Hamas.

   Het zou wellicht handig zijn in onze discussie als u Hamas niet altijd als excuus gebruikt om niet inhoudelijk op mijn punten in te hoeven gaan. De meerderheid van de Palestijnen is geen Hamas-aanhanger, laat staan Hamas-lid. En de meerderheid van de Hamas-leden is niet zo radicaal als de Hamas-leiding en de militante vleugeltjes van Hamas.

   Het enige wat ik doe, is wijzen op de onrechtvaardige gevolgen van het Israëlische regeringsbeleid voor Palestijnse Israëli’s en Palestijnen onder Israëlisch gezag. Dat onrecht wordt geen greintje minder of minder erg, doordat u de wandaden van Hamas en consorten opsomt. Het één komt niet in mindering op het ander. U tamboert enkel op de grote trom van de angst voor “enge (moslim-)Arabieren”, eist van mij dat ik “de andere kant” van de Palestijnen laat zien, maar zorgt er zelf voor dat “de andere kant van Israël” – hetzij de negatieve van het regeringsbeleid, hetzij de positieve van onderlinge Israëlische kritiek zoals van Rabbi’s for Human Rights, Vrede Nu enz. – buiten beeld blijft.

   Laten we hopen dat de evenwichtigheid die u van mij vraagt, op den duur ook op u zal afstralen! ;o)

 6. Jaap zegt:

  Ach Corrie mooi om de emotie op te roepen. De Joden zijn in de wereldgeschiedenis niet(s) anders gewend. Zij hebben ook roots in Israel, maar gaan hier inderdaad niet altijd goed mee om. Maar 1948 staat als een huis en dus moeten we/men verder. Kennelijk is het voor sommigen jammer dat Israel de oorlog die tegen hen is begonnen in 1948, gewonnen hebben.
  Ik hoor nooit iets van jullie over de Hamas, Hezbollah en Iran, die heel andere belangen hebben. Zij willen geen vrede, maar zij willen Israel. En de Palestijnse Christenen hebben de indruk dat zij op een christelijk eiland leven. Hen heb ik nog nooit iets horen zeggen over het gedrag van Hamas en Hezbollah, de uitvoerders voor Iran. Doet Israel alles goed, nee verre van dat, maar de andere zijde mag ook wel eens in de spiegel kijken. Nu stop ik deze discussie, daar ik dialoog wil en geen bekrompen zien naar Israel als dader!

  • Corrie van der Hart zegt:

   Jaap, Volgens mij heb je het boek van Naim Ateek nog niet gelezen of anders heb je het niet goed gelezen. Of je hebt het met vooringenomenheid gelezen.

   Zo maar een paar van de vele uitspraken van Israelische volksvertegenwoordigers.
   “We moeten de Arabieren uitdrijven en hun plaats innemen”David Ben Goerion,in 1937, die tien jaar later eerste minister van Israël zou worden (geciteerd in ‘Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985.
   “Drijf de arme bevolking over de grens door hen een job te ontzeggen…Zowel het proces van onteigening als de verwijdering van de armen moeten discreet en ongemerkt worden uitgevoerd. ”
   “We moeten al de Palestijnen doden, tenzij ze hier gelaten worden om als slaven te leven .” De Heer Heilbrun, voorzitter van het comité voor de kervekiezing van generaal Shlomo Lahat, tot burgemeester van Tel Aviv, in october 1983.
   “We moeten terreur gebruiken, moord, intimidatie, land onteigening en het terugschroeven van alle sociale diensten om Galilea van zijn Arabieren te zuiveren .” Israel Koenig in ”De Koenig Memorandum”
   Rabin’s beschrijving van de verovering van Lydda, na de voltooiing van het Plan Dalet. “We zullen de Arabische bevolking reduceren tot een gemeenschap van wolscheerders en knechten .” Uri Lubrani, Premier Ben Goerion’s speciale adviseur over Arabische kwesties in 1960. Uit “The Arabs in Israel” door Sabri Jiryas.
   “Een vrijwillige verzoening met de Arabieren zal er niet komen, niet nu en niet in de toekomst. Als je een land wil koloniseren waarin al mensen wonen, moet je dit land bezetten. Ofwel doe je dat met eigen middelen, ofwel vindt je een sponsor, die de bezetting voor jou wil organiseren. Of anders – anders, geef je kolonisatie maar op, want je hebt een gewapende macht nodig om elke poging tot verzet tegen de kolonisatie te beletten. Zonder gewapende macht is kolonisatie onmogelijk, niet moeilijk, niet gevaarlijk, maar ONMOGELIJK… Zionisme is een avontuur van kolonisatie en daarom staat of valt het met de kwestie van de gewapende macht. Het is belangrijk … om Hebreeuws te spreken, maar, spijtig genoeg, is het nog belangrijker om te kunnen schieten – of anders stop ik ermee om kolonisator te spelen.” Vladimir Jabotinsky, stichter van de Revisionistische Zionisten (voorloper van Likoed) in The Iron Wall, 1923.

   Wie wil hier nou wie verdrijven?

 7. Corrie van der Hart zegt:


  I am Israel. Translated by Mountassir El Baitar.
  Video made by Jihane Al Quds & Hashem Said

  Ik ben Israël – Ik kwam naar een land zonder volk voor een volk zonder land. De mensen die daar toevallig waren, hadden geen recht om hier te zijn, en mijn volk toonde hen dat ze moesten vertrekken of sterven, maakte 480 Palestijnse dorpen met de grond gelijk,
  wiste hun geschiedenis uit.

  • Corrie van der Hart zegt:

   http://stanvanhoucke.blogspot.com/2012/05/baron-cohens-propaganda-3.html

   Uit Reel Bad Arabs: “Wat is een Arabier? In ontelbare films beweert Hollywood het antwoord te weten: Arabieren zijn wrede moordenaars, gore verkrachters, religieuze fanatici, olierijke domoren, en aanranders van vrouwen… Vanwege het onmetelijke Amerikaanse culturele bereik via televisie en film – zijn wij ’s werelds grootste exporteur van filmbeelden – de alles doordringende Arabische stereotype heeft vandaag de dag een veel negatievere invloed op kijkers dan het dertig of veertig jaar geleden had.”

   Jack Shaheen: ‘Hollywood erfde de stigmatiserende beelden van semieten hoofdzakelijk van Europa en al meer dan een eeuw worden die via films verspreid. Het beeld van de Arabier is gefundeerd op geslepen Bedouienen bandieten in de woestijn die de helden van de beschaving de soldaten van het Vreemdelingen Legioen overvallen. Alle clichés zijn erin verwerkt: de doortrapte barbaren uit de wildernis tegen de cultureel superieure vertegenwoordigers van recht en orde. De blanke Europeaan was de held, de gekleurde Arabier de schurk. Dat beeld veranderde geleidelijk aan in vooral de tweede helft van de jaren zestig. De Arabieren en met name de Palestijnen werden voorgesteld als figuren uit een cultureel volledig andere wereld, lui die gevreesd moesten worden. Palestijnen werden zeker niet afgebeeld als burgers die onteigend waren, en uit hun eigen land waren verdreven of bezet werden door een vreemde macht. De filmindustrie koos voor de Israelische versie van het conflict en portretteerde de Palestijnen als terroristen, als daders en niet als slachtoffers. Mensen zoals u en ik, zestigers, zijn opgegroeid met het beeld van Hollywood dat de Palestijnen terroristen zijn en niet een volk dat al vele jaren lijdt onder een bezetting en slachtoffer is van etnische zuiveringen.
   Lees hier het hele verhaal.
   http://stanvanhoucke.blogspot.com/2012/05/baron-cohens-propaganda-3.html

 8. Jaap zegt:

  Mooie nostalgische plaatjes van vroeger, die je ongetwijfeld ook hebt van Friesland, Joden in Israel/Palestina, Joden in Duitsland etc.etc.

  • Corrie van der Hart zegt:

   Ja, Jaap. Hier kun je zien dat het mensen waren, mensen zoals jij en ik. Met hun beschaving. En geen wilden, zoals bepaalde groepen ons zo graag doen geloven. Hier kun je ook zien dat het land al gecultiveerd was en niet, zoals ook altijd beweerd werd, dat Israel dat land tot bloei heeft gebracht. Zij zijn de dupe geworden van wat in Europa is gebeurd en waar zij niets mee te maken hadden. Wij zijn daarover altijd zand in de ogen gestrooid. Dank zij de moderne communicatie middelen zijn wij daar nu achter gekomen. Er is een spreekwoord: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. Zo is het maar net.

 9. Corrie van der Hart zegt:


  The old lie that palestine was dry desert waiting for a people is just that–a lie. This clip for all people to see the Beauty of the Palestinian People before they were ethnically cleansed and murdered and made into refugees by the State of Israe.
  Mooie plaatjes. Kon wel uit Nederland zijn. Ik heb zulk soort foto’s van mijn ouders.

 10. Jaap zegt:

  Corrie jouw vergelijkingen Jood/Palestijn en Nederlandse/Christen gaat m.i. enigszins mank.

 11. jominee zegt:

  Likoed,

  Ik maak geen grapjes. Ik probeer alleen u te laten zien dat je niet zomaar allerlei generaliserende opmerkingen over “de Palestijnen” kunt maken, door ze de fouten van bepaalde Palestijnse groepen of personen aan te wrijven.

  Toen de Moslim Broederschap werd opgericht was er van Hamas nog geen sprake en ook niet van een Joodse staat. Hamas is (met heimelijke goedkeuring van nota bene Israël) eind jaren 80 opgericht als reactie op de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Het gedachtegoed van de Moslim Broederschap vormt inderdaad de ideologische basis van deze beweging, zoals uit het handvest ook kan worden opgemaakt.

  Art. 7 hiervan is een citaat uit de hadithverzameling van Muslim, waarin de woorden van de profeet Mohammed worden aangehaald, die je toch moeilijk van nazisme kunt beschuldigen. Zijn afkeer van joden had heel andere redenen dan die van de 1300 jaar later levende nationaalsocialisten.

  Hamas staat een radicale uitleg van koran- en hadithteksten voor, die in de praktijk door de meeste moslims niet wordt gevolgd. Hamas speelt een belangrijke rol in het conflict, maar spreekt zeker niet voor de meerderheid van de Palestijnen en zelfs veel aanhangers van Hamas nemen het niet zo nauw met deze theologische leringen.
  Dat maakt die leringen in mijn ogen niet minder afkeurenswaardig, maar betekent wel dat we ze niet in algemene zin kunnen gebruiken om de Palestijnen als intrinsiek slecht af te schilderen en ze de hele schuld van het mislukken van het vredesproces in de schoenen te schuiven.

  Noch de Palestijnen noch de Israëli’s zijn in dit conflict uitsluitend slachtoffers en de verkeerde daden en ideeën van de ene partij kunnen niet worden gebruikt om de verkeerde daden en ideeën van de andere partij goed te praten – of ze maar tegen elkaar weg te strepen.
  Het onrecht van beide zijden moet erkend worden om aan de slachtoffers aan beide zijden recht te doen, en om verder te komen in het werken aan een vreedzame en rechtvaardige oplossing voor alle betrokkenen.

  Als dat ook uw insteek is, kunnen we hier verder komen. Als dat niet zo is, heeft verder discussiëren in mijn ogen geen zin.

 12. Corrie van der Hart zegt:

  Jaap, ik ben nog niet zo ver in het boek van ds Naim Ateek, maar als Jood kan Jezus toch ook een Palestijn zijn? Ik ben een Nederlandse, maar ook een Christen.
  voor Likoed en Keesje: als je wilt weten wie de woestijn tot bloei bracht, kijk dan hier maar eens op
  http://sabbah.biz/mt/archives/2010/10/25/the-real-bloomers-of-palestine/

 13. likoednederland zegt:

  Wij zijn verheugd dat u nu heel anders over Herzl schrijft.

  Eerder schreef u over “het door Theodor Herzl gepropageerde zionistische ideaal, dat van den beginne de ‘verwijdering’ van alle niet-joden uit de Jodenstaat inhield.”

  Het ging dus niet om verwijdering maar om betaald vertrek, en niet om alle niet-Joden maar alleen om diegenen die daartoe bereid waren.

  U bent in ieder geval niet zo hardleers dat u dat vol houdt, nadat u begrepen heeft dat dit gebaseerd is op een vermangeld citaat. Nu uw oprichter Naim Ateek nog.

  Nu echter probeert u Herzl’s ideeen als irreeel af te doen. De vraag is in hoeverre dat waar is.

  Lawrence of Arabia was de meest bekende Arabierenvriend van zijn tijd en een groot voorstander van Arabische zelfstandigheiid. In 1917 en 1918 hielp hij als Britse officier aan de Arabische opstand tegen de Turken. Daarna was hij adviseur van het Saoedisch vorstenhuis.
  Ook hij zag enorme voordelen voor de Arabieren van Joodse immigratie. In 1920 schrijft hij in een artikel:
  “Als de Joden terug keren naar het land dat zij vroeger bewoonden, zullen zij alle wetenschappelijke en technische kennis van Europa mee brengen. Als de Joden succes hebben, zal het onvermijdelijke gevolg zijn dat de Arabieren met enige vertraging op hetzelfde niveau zullen komen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van de Arabische wereld. De technische kennis kan zo vooruit gaan dat men niet langer afhankelijk is de Europese industrie. De regio kan dan een grote rol in de wereld gaan spelen.”

  Zo had het kunnen gaan. Sterker nog, voor een gedeelte is het zo gegaan. De Palestijnen zijn (veel) beter opgeleid, welvarender en leven langer dan hun Arabische broeders in de buurlanden.
  Maar zowel Herzl als Lawrence hebben niet voorzien dat vanaf eind jaren twintig de Arabieren in de greep zouden raken van nazisme en moslimfundamentalisme.

  • jominee zegt:

   Likoed,

   Fijn dat ik u ook nog ergens blij mee kan maken.

   Wel denk ik dat de haviken onder de zionisten zeker het ideaal van een goi-vrije Joodse staat voor ogen hadden (en hebben).
   U maakt het direct weer heel rooskleurig door over ‘betaald vertrek’ te schrijven. Zo simpel ligt het natuurlijk niet, en dat weet u ook wel.

   Ik zeg niet dat Herzls ideeën ‘irreëel’ waren, maar idealistisch – en op dat vlak dus (uit de aard der zaak) kwetsbaar en vatbaar voor mislukking c.q. misbruik door minder edele geesten. Zoals u weet zijn de volgelingen van grote mannen meestal fundamentalistischer en kortzichtiger dan de visionairs zelf.

   T.E. Lawrence was ook een idealist van het goede soort. Dat zijn hoopvolle toekomstvisie over Arabische zelfstandigheid al direct na de Eerste Wereldoorlog van tafel werd geveegd door de keiharde opportunistische politiek van de Britten en andere geallieerden, was voor hem een grote schok. Hij vond dat de Arabieren door de geallieerden waren bedrogen.

   De hoop die hij blijkens uw citaat uitte, werd ook gedeeld door zionisten als Martin Buber en Judah Magnes, die hoopten op een bi-nationale staat voor Joden én Arabieren samen.
   De hardliners binnen de zionistische beweging hebben dat ideaal helaas vakkundig de nek omgedraaid. Een ontwikkeling waartegen ook iemand als Hannah Arendt zwaar teleurgesteld over was.

   Palestijnse Arabieren zijn inderdaad over het algemeen beter opgeleid (aan Palestijnse en buitenlandse universiteiten) dan het gemiddelde in de Arabische wereld. Dat zie je vaak met bevolkingsgroepen die in een minderheidspositie en diaspora worden gedwongen. Waar iemands materiële en maatschappelijke mogelijkheden worden beknot, zoekt men de vrijheid via de geest. Dat zou Israëli’s bekend moeten voorkomen, lijkt mij.

   Zowel Arabisch falangisme en fascisme (en dat is wat anders dan Nazisme) als Arabisch moslimfundamentalisme zijn reacties op het Europese kolonialisme in de Arabische landen. Het zijn bovendien moderne, nationalistische politieke reacties, bedoeld om de Arabische emancipatie op gang te brengen tegenover de koloniale machten.
   Falangisme/fascisme en moslimfundamentalisme waren niet per definitie antisemitisch zoals het nationaal-socialisme in Duitsland.
   U plaatst de dingen weer eens veel te gemakkelijk en veel te ongenuanceerd op één lijn.

   • likoednederland zegt:

    U maakt grapjes. De ideologie van de Moslim Broederschap (niet toevallig opgericht in 1929) en haar Palestijnse tak Hamas is je reinste nazisme, met een islamitisch jasje. Zo antisemitisch als het maar zijn kan, de Jodenhaat druipt er van af.

    Artikel 7: “De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: “O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij”. Alleen de Gharkadboom zegt dit niet – want het is een Joodse boom.”

    Artikel 8: “Allah is het doel, de profeet het model, de Koran de grondwet, jihad de manier, en de dood voor Allah de mooiste der wensen.”

    Artikel 11: “Palestina is een islamitische Wakf, bestemd voor toekomstige moslimgeneraties tot de dag der Oordeels. Een deel noch een geheel mag worden ontheiligd of opgegeven. Geen enkel land, koning, president, of organisatie, Palestijns of Arabisch, mag dat doen. Palestina is islamitisch Wakf-land, bedoeld voor moslims tot de Dag des Oordeels. Dit geldt voor Palestina en alle andere landen die de moslims met geweld veroverden, want hierdoor zijn deze landen geheiligd voor moslimgeneraties tot het einde der dagen.”

    Artikel 22: “Er is nooit ergens een oorlog uitgebroken zonder dat zij [de Joden] er bij betrokken waren.”

 14. Jaap zegt:

  Het verhaal kan ik volgen en ook mee eens dat we Israel niet op een voetstuk moeten plaatsen. De Sabeelorganisatie moet echter ook oppassen Naim Ateek c.q. de Palestijnse christenen. niet op een voetstuk te plaatsen!.Met boek(en)/redevoeringen en alles wat hij tegenkomt probeert hij – alles zeer christelijk door hem opgevoerd – het christelijk gedachtegoed zoals Jezus is geen Jood maar Palestijn, Mozes leidde de Palestijnen uit Eqypte e.a. naar zijn – Palestijnse – hand te zetten. In prachtige wollige volzinnen wordt dit verpakt; Boer pas op je kippen.

  • jominee zegt:

   Beste Jaap,

   Hartelijk dank voor je reactie! Ik ben momenteel voor mijn studieverlof bezig me verder in deze zaken te verdiepen en lees ook (deels opnieuw) de boeken van Naim Ateek. Ik zal je reactie in m’n achterhoofd houden en nagaan in hoeverre ik hem kan beamen of tegenspreken.

   Ook Palestijnen zijn geen heiligen, zelfs de christenen onder hen niet – tenminste niet in ‘wereldse zin’; als lidmaten van het Lichaam van Christus natuurlijk wel – dat is iets wat ik heel goed besef. Maar hoe “onhandig” of “onjuist” ze hun boodschap naar onze mening ook verpakken, dat de Israëlische bezetting en het Israëlische beleid ten opzichte van hen vaak geen pretje zijn, valt niet te ontkennen.

   Voor zover ik het meemaak, nemen de Nederlandse Vrienden van Sabeel niet maar zo voetstoots alles wat Naim Ateek of Sabeel Jeruzalem zeggen voor zoete koek aan. Dat neemt niet weg dat wij hun oprechte streven naar een rechtvaardige vrede (zoals je in de kop van de website kunt lezen: http://www.fosnl.nl) volmondig onderschrijven en steunen. Dat we theologisch niet altijd voor 100% op één lijn zitten (en wie zit dat eigenlijk wel met z’n zusters en broeders?) doet daar niets aan af.

 15. Tante Anja Meulenbelt heeft deze dillema’s omschreven als paradigmaatje één, twee en drie. Je begint met het ondersteunen van Israel, daarna nuanceer je dat tot “waar twee vechten hebben twee schuld” en daarna geef je alle schuld aan Israel. Helaas hebben veel Christenen samen met Anja Meulenbelt voor paradigmaatje drie gekozen. Ik ben het geheel met de dominee eens, dat we Israel niet op messiaanse wijze moeten verafgoden enook niet alle schuld van de wereld op Israël moeten gooien. Vandaar dat ik mezelf ook afvraag vanwaar de Sabeel steun heeft gegeven aan de Gazaboot, waar maar liefts twee terreurorganisaties aan mee hebben gewerkt. Maar zoals al gezegd: de mens en het vlees is zwak en geneigd tot alle kwaad. daarom ben ik ook geneigd de dominee en zijn organisatie te vergeven. Waarvan acte en hulde

  • jominee zegt:

   Hallo Keesje,

   Zoals Dries van Agt al zei: “Alleen een dwaas verandert nooit van mening.”
   Wie uit eerste hand de analyse van Anja Meulenbelt wil vernemen, verwijs ik naar de volgende website: http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/cursus/over-de-paradigmastrijd/ .

   De aantijging aan het adres van Sabeel laat ik maar voor wat hij is. Daar is toentertijd voldoende over gezegd en geschreven. En ik vind nog steeds dat daar door de Vrienden van Sabeel in Nederland wijs mee is omgegaan, ook wat betreft de uiteindelijke conclusie om geen praktische steun meer te geven.

   De vergeving wordt natuurlijk met warme gevoelens in dank geaccepteerd…

Reacties zijn gesloten.