off topic – theodor herzl

Bij mijn vorige blogpost begon een hele discussie ontstaan over wat Theodor Herzl in 1895 in zijn dagboek heeft geschreven over het (arme) Palestijnen-vrij maken van Palestina en hoe hij dat bedoeld zou kunnen hebben.

Naim Ateek refereerde op 24 april jl. bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek A Palestinian Christian Cry for ReconciliationRoep om verzoening – ook aan dit dagboekgedeelte van Herzl. Hij noemt het ook al aan het begin van zijn eerste in het Nederlands vertaalde boek Recht en Gerechtigheid. Daar staat op blz. 35 te lezen:  

Herzl schreef in zijn dagboek op 12 juni 1895: ‘Wanneer we het land bezetten… moeten we langzaam maar zeker het privébezit op de landgoederen die voor ons bestemd zijn, onteigenen’ en ‘proberen de arme bevolking stiekum over de grens te zetten.’ (weglating staat zo in de tekst)

Op deze en andere dergelijke aantijgingen tegen Herzl reageerde Likoed op 10 mei jl. middels het reactieformulier bij de vorige blogpost. Ik vond dat de discussie – die ik bovendien wat Likoed betreft daar voor gesloten had verklaard – teveel off topic begon te raken, dus heb ik die reactie niet ‘doorgelaten’. Nu neem ik haar hier in haar geheel over:

Verdwenen is onze reactie op Herzl. De beschuldiging dat Herzl rascistisch zou zijn is echt onzinning.
Wij herhalen die dan maar even: Herzl stond bekend als fervente antirascist, als gevolg van zijn ervaringen met het antisemitisme. Een van de twee boeken die hij schreef over zijn ideale Joodse staat ging juist er over dat racisme uitgebannen zou moeten worden. Door linkse Israeli’s wordt zijn gedachtengoed dan ook juist aangehaald om Arabisch rascisme van extreem-rechts te veroordelen.
Dus Herzl van racisme beschuldigen is een afschuwelijke belastering van zijn gedachtengoed.

Mijn eerste, korte reactie hierop is: Ik neem aan dat Likoed met ‘Arabisch racisme van extreem-rechts’ bedoelt te zeggen: racisme van extreem-rechtse, joodse Israëli’s tegenover Arabieren. Ten tweede: om nou direct over ‘afschuwelijke belastering’ te beginnen is wel erg hoog van de toren geblazen. We hebben het hier niet over blasfemie of iets dergelijks, toch? …

De rest van de reactie op Likoeds laat ik over aan de oud-voorzitter van Vrienden van Sabeel Nederland, Jan den Hertog, die ik met zijn toestemming uit een e-mail citeer:

Het is altijd link om aan de hand van een enkel citaat de bedoelingen van een persoon te achterhalen. Maar wel mag m.i. gezegd worden (om dit te onderbouwen zou ik een heel artikel moeten schrijven) dat Herzl geplaatst kan worden in een traditie die Arabieren toch als een minder ontwikkelde bevolkingsgroep zag; hij heeft zich toch niet echt sterk gemaakt voor het behartigen van hun belangen, laat staan voor hun rechten. Herzl heeft o.a. in zijn dagboeken herhaaldelijk de komst van zionisten beschreven als de brengers van de hogerstaande westerse cultuur. Het vormde ook een argument bij zijn diplomatieke onderhandelingen met de diverse machthebbers. Uit zijn roman Alt Neuland komt eenzelfde beeld naar voren.

Daarbij komt dat er binnen de joodse gemeenschap stevige discussies gevoerd werden over het al dan niet toelaten van Palestijns Arabische arbeiders in bedrijven en op kibboetsiem die door joden geleid werden. Het waren zeker geen enkele excuus-joden die zich verzetten tegen het slechts toelaten van joodse arbeid op joods land. Een gedeelte van de onrusten die ontstonden in de eerste decennia van de vorige eeuw had als oorzaak de ontworteling en verarming van een gedeelte van de daar levende Palestijnse bevolking.

Wat het citaat van Herzl betreft: in de jaren waarin hij z’n dagboek schreef was er zeker nog geen sprake van een sterke economische vooruitgang. De zionistische pioniers konden als regel maar net overleven. Niet zonder reden stond Herzl een veel grootschaliger aanpak voor, die niet afhankelijk zou blijven van enkele rijke weldoeners. Zijn idee van welvaart brengen was dan ook gewenste toekomstmuziek en geen realiteit. Dan nu een deel van het citaat: (m’n mailprogramma laat geen Umlaut toe, vandaar de extra ‘e’ in sommige woorden)

‘Bei der Landnahme bringen wir dem Aufnahmestaate gleich Wohlfahrt zu. Den Privatbesitz der angewiesenen Laendereien muessen wir sachte expropriieren. Die arme Bevoelkerung trachten wir unbemerkt ueber die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchzugslaendern Arbeit verschaffen, aber in unserem eigenen Lande jederlei Arbeit verweigern.’ Etc.

In de praktijk is inderdaad toegewerkt naar joodse arbeid en het buitensluiten van Palestijnen van de arbeidsmarkt (zolang en voorzover gunstig uitpakkend voor de joodse bedrijven). Van het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden voor Palestijnen in de buurlanden door de zionistische autoriteiten is mij niets bekend, maar als jij daar informatie over hebt hoor ik dat graag. Zeer de vraag hoe Herzl zich dat ‘unbemerkt’ heeft voorgesteld; welke motieven had hij te verbergen?

David Ben Goerion leest de onafhankelijkheidsverklaring voor - 14 mei 1948Iets anders betreft de vraag hoe zo’n gedachtegang in de praktijk heeft doorgewerkt. In een brief uit 1937 aan zijn zoon laat David Ben Gurion zich daarover uit. De context van die brief is o.a. het rapport van de Peel Commissie waarin niet alleen een deling van het mandaatgebied wordt voorgesteld, maar ook de aanbeveling gedaan wordt om 225.000 Arabieren te verplaatsen uit de toe te wijzen joodse staat naar de te vormen Palestijnse staat. Zo’n verplaatsing kan uiteindelijk gedwongen gebeuren, aldus het commissie rapport.

In de brief aan zijn zoon schrijft Ben Gurion o.a. dat hij niet gelukkig is met het delingsvoorstel; maar de voorgestelde verdeling geeft de zionisten in ieder geval meer land dan zij tot dusver (1937) in bezit hebben. Hij schrijft dan:

‘What we really want is not that the land remain whole and unified. What we want is that the whole and unified land be Jewish (emphasis in original). A unified Eretz Israel would be no source of satisfaction for me – if it were Arab.’ En iets verderop: ‘My assumption… is that a Jewish state on only part of the land is not the end but the beginning…’

Voortbordurend op de mogelijkheid van deling waarbij de Negev niet tot het joodse deel zou gaan behoren (terwijl het zeer dun bevolkt is en veel joden zou kunnen herbergen) spreekt hij onverbloemd over verdrijving: ‘We must expel Arabs and take their place.’ (citaten te vinden in Journal of Palestine Studies, Vol. XLI, no 2, Winter 2012; de hele brief in Engelse vertaling te vinden op hun website: www.palestine-studies.org. De feitelijke ontwikkelingen hebben invulling gegeven aan het plan van aanpak van de stichter (mag ik hem zo noemen?) van de staat Israel.

Dit lijkt mij voor de lezers voor vandaag wel voldoende tekst.

Greetz, Jominee

Dit bericht werd geplaatst in Palestina & Israël en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

12 reacties op off topic – theodor herzl

 1. Wij bedoelden autonoom Palestijns gebied met zelfbestuur, waarin 96% van de Palestijnen op de Westbank woont en 100% van Gaza.
  En het geweldloze en zeer gewelddadige verzet van de Palestijnen ging hand in hand, het werd beide door de nazi-grootmoefti georganiseerd. Dus waarom in vredesnaam dat een succes noemen?

  Het is een bekend feit dat christenen in het Midden-Oosten zich voorzichtig uitspreken over moslims en negatief over joden, in de beste dhimmi traditie. Maar ze stemmen wel met hun voeten, er is een massale uitstroom

  Inmiddels wonen er al meer Palestijnse christenen in Chili dan in autonoom gebied.
  Dezelfde uitstroom vindt plaats uit Egypte, Irak, Libanon enz. enz.

  Het blijft verwonderlijk dat u twee artikelen schrijft over de vermeende oproep tot etnische zuivering van een jood honderd jaar geleden. Wat nota bene alleen te onderbouwen was met een verminkt citaat. (Heeft u Naim Ateek al op de hoogte gesteld dat hij zich vergist heeft in zijn boek?)

  Maar dat u zwijgt over de actuele etnische zuiveringen van christenen door moslims, bijvoorbeeld op dit moment ruim een half miljoen uit Soedan:
  http://likud.nl/2012/04/wereld-negeert-etnische-zuiveringen-in-soedan/

  • jominee zegt:

   Likoed,

   U schrijft nogal los uit de pols en dus alleen over de (volgens u) 96% Palestijnen die mede door de Israëlische politiek/bezetting zijn samengedreven op slechts 20% van het oppervlak van de bezette Westelijke Jordaanoever. Ziehier de gevolgen van Israëls bezettingspolitiek.
   Dit is geen uitvinding van Palestijnse moslims, maar van de Israëlische regering. Toch?

   Nu komt u alweer met wijlen de grootmoefti van Jeruzalem aanzetten. En gauw nog even de bijvoeging “Nazi” ervoor plakken om effect te scoren. Dat zou iemand als u toch niet nodig moeten hebben…

   Inderdaad drukken christenen in het Midden-Oosten zich voorzichtig uit. Want zeker de christenen in Palestina hebben nooit een meerderheid van de bevolking gevormd, in tegenstelling tot christenen in Nederland en Europa. Wat u van hen vraagt om uw gelijk te halen en te scoren in deze discussie, is dat ze zichzelf, hun families en hun gemeenschap in gevaar brengen door zogenaamd hun mening vrij te uiten. Dat is een nogal cynische eis.

   Als u graag wilt dat Naim Ateek op de hoogte komt van uw inzichten, lijkt het mij zinvol dat u zelf contact met hem opneemt. Als u dat niet doet, gebruikt u uw opmerkingen enkel voor het retorisch effect van uw reacties op deze site, en niet omdat u zich serieus bekommert om de zuiverheid van de discussie.
   Ik hoef niet uw boodschappenjongetje te zijn, toch?

   Wat Soedan en andere plaatsen waar christenen worden vervolgd betreft, raad ik u aan de titel van deze blog nog eens goed te lezen: “de kerk en het heilige land”. Het lijkt mij hier zinvol om me aan deze beperking te houden, om te voorkomen dat uw afleidingsmanoeuvres deze discussie verder vertroebelen.
   Voorts vraag ik me af wat u zelf bijdraagt aan het verlichten van het lot van de Soedanese christenen. Of heeft u ook hun lot op cynische wijze gedegradeerd tot een gemakzuchtig argument in uw pro-Israël betoog?

   Kern van de zaak blijft dat juist het ideaal van Herzl heeft geleid tot het enige land ter wereld waar joden nog steeds (en steeds meer) achter een hoge muur moeten leven. Dat zou te denken moeten geven. Zeker omdat Israël bovendien een ander volk tot zulk een leven veroordeelt.

   Bij dezen is dus ook deze discussie gesloten.

 2. jominee zegt:

  Likoed,

  De bewering die u meent te lezen, staat zo niet letterlijk in het stuk van prof. Qumsieh in “Cornerstone” 59 van anderhalf jaar geleden. Wellicht zou het goed zijn als u zijn volledige publicatie leest, om een beter beeld van het artikel te krijgen (Dr. Qumsiyeh is professor aan de Bethlehem University en auteur van “Popular Resistance in Palestine: A history of Hope and Empowerment.” Zie ook zijn website qumsiyeh.org met wekelijkse blogs over het leven in bezet Palestina).
  Het artikel behandelt de geweldloze vormen van verzet die in die tijd plaatsvonden naast de gewapende opstand.

  Christenen hebben het in het Midden-Oosten niet makkelijk. Op de West-Bank is er echter volgens henzelf (een enkeling als ds. Naim Khoury uitgezonderd) geen sprake van systematische of structurele onderdrukking of vervolging – of zoals u het tendentieus noemt: “weggezuiverd worden” – van christenen door moslims.

  Zoals een Palestijnse christen het stelt:
  “We zeggen niet dat de radicale islam geen bedreiging is. We ontkennen niet dat er bepaalde problemen zijn waar wij als minderheid voor staan. We ontkennen niet dat er incidenten zijn waarbij christenen zijn aangevallen door radicale moslims, zoals bij de dood van Rami Ayyad in Gaza.
  Wat we zeggen is, dat voor ons het echte punt en de kern van onze moeiten de Israëlische bezetting is.”
  (Bron: Munther Isaac, “Palestinian Christians React to Israeli Ambassador’s Claims about Holy Land Churches”, op weblog God’s Politics. A blog by Jim Wallis and Friends, 03-27-2012 [vert. Jominee]).

  Ik neem aan dat u met “autonoom Palestijns gebied” de A-gebieden op de Westelijke Jordaanoever bedoelt. Dat voornamelijk stedelijke gebied beslaat nog geen vijfde deel van de hele West Bank en bevat 55 % van de bevolking.

 3. Nogmaals, het ging de Palesijnen niet om verdediging van gerechtvaardige belangen. Doelbewuste moord op burgers en oproepen tot uitroeiing kunnen niet zo genoemd worden. Net zoals de vele slachtpartijen van christenen, zoals de genocides op de Armeense en Soendanese christenen niet zo verklaard kunnen worden.

  De ophemeling van het Arabische ‘volksverzet’ vindt u in de Sabeel uitgave:

  Klik om toegang te krijgen tot Corner59.pdf


  De vele doden die dat de opstand veroorzaakte onder Joden, Britten en gematigde Palestijnen worden voor het gemak maar weggelaten.
  Sorry, het was dus niet Naim Ateek zelf die dat zei, maar wel in uw officiele nieuwsbrief, onder verantwoordelijkheid van Naim Ateek naar wij aannemen.

  Wat blijft verbazen is dat u een heel artikel besteed aan een jood die honderd jaar geleden het in zijn boeken alleen maar had over het vreedzaam samenleven met de Arabieren, om hem op basis van 1 verknipt dagboekfragment probeert weg te zetten als inspirator van vedrijving.

  Wat nog meer verbaasd is bij deze royale aandacht voor vermeende Joodse verdrijving, is het doodzwijgen van de historische en huidige etnische zuiveringen van uw mede-christenen door moslims. Die dus allemaal verklaard moeten worden uit moslimfundamentalisme.

  Neem die uit de Palestijnse gebieden, die zijn voltooing nadert:
  http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=658580

  Of die van ruim een half miljoen christenen uit Soedan, die momenteel aan de gang is.
  http://likud.nl/2012/04/wereld-negeert-etnische-zuiveringen-in-soedan/

  Het meten met twee maten is heel bijzonder. De invloed van de vervangingstheologie?

  • jominee zegt:

   Beste Likoed,

   Dat u stelt “het ging de Palestijnen niet om verdediging van gerechtvaardigde belangen” is zo kort door de bocht, dat het onwaarheid wordt.
   De gewelddadige methodes waarmee men in verzet kwam tegen de voor hen bedreigende golf van Joodse immigranten in hun land, daar kunnen wij (heel makkelijk) kritiek op hebben. U weet dat ik voor geweldloos verzet ben – u ook?

   Om de Arabische opstanden in Palestina gelijk te stellen met de Turkse genocide op de Armeniërs gaat een brug te ver – dat is net zo cru en overdreven als ze gelijkstellen met de Shoa. Zo’n opmerking is propaganda en geen historische beschrijving.

   Ik ben blij dat u toegeeft dat Ateek de Arabische Opstand geen voorbeeld van geweldloos verzet heeft genoemd. Dat bevestigt dat zijn standpunt niet zo negatief is, als u hier vaak beweert.

   wat uw “beschuldiging” betreft dat ik etnische zuiveringen tegen christenen “doodzwijg”, dat is – excusez le mot – je reinste kolder. Dat ik een bepaald aspect van de geschiedenis en de actualiteit voor het voetlicht breng, betekent niet dat ik de volledige rest van de wereldgeschiedenis met opzet verdonkeremaan.
   Ik ga u toch ook niet verwijten dat u de Boerenoorlog verzwijgt?

   Verwijzen naar Xandernieuws is als de slager die zijn eigen vlees keurt. En dat accepteer ik zelfs van u niet. ;o)

   Wat mij dan weer verbaast – als u toch bezig bent – waarom u het lot van de christenen in Irak en Syrië verzwijgt; en de situatie van de Libanese christenen of de Kopten. Zou u dat ook als “meten met twee maten” willen bestempelen? En dan hebben we het nog niet gehad over de christenen in Saoedi Arabië, Noord-Korea, China enz.

   Dat u dit met vervangingstheologie wilt verbinden brengt in elk geval weer een glimlach op mijn lippen. Dan zou ik mijzelf moeten vervangen, aangezien ik het christendom deels zie als een bijzondere joodse sekte. Dat de volgelingen van rabbi Yeshua van Nazareth het andere joodse geluid laten horen, is blijkbaar nog wat wennen voor u… ;o)

   • likoednederland zegt:

    U gaat niet in op de merkwaardige bewering in uw tijdschrift om de bloedige Arabische opstand als ‘geweldloos’ aan te dudien.

    Wij publiceren juist regelmatig over de moeilijke positie van christenen in het Midden-Oosten:
    http://likud.nl/2011/10/christenen-in-het-midden-oosten-egypte-turkijke-libanon-soedan-palestijnse-gebieden/

    Dat maakt nu juist duidelijk dat christenen en joden daar op hetzelfde probleem stuiten van islamitische discriminatie en vervolging. Het verbaasd ons dus dat u dat niet doet.
    Juist omdat u zegt voor Palestijnse christenen zegt op te komen, die heden ten dage weggezuiverd worden uit autonoom Palestijns gebied. Net als uit Irak inderdaad.

 4. jominee zegt:

  Likoed,

  U doet dus precies datgene waarvan ik zei dat het ons niet verder zal helpen. Van beide zijden is aan onschuldigen veel ellende toegevoegd onder het mom van “verdediging van gerechtvaardigde belangen”. Maar de gewone mensen, Palestijnen en Joden, werden er het slachtoffer van: in Hebron, in Safed, in Haifa en Deir Yassin enz. enz. enz.

  Ik wil nog wel graag weten op waar en op welke manier Naim Ateek – die ikzelf niet “mijn leider” zou noemen – de hele Arabische opstand van 1936-1939 heeft omschreven als ‘geweldloos verzet’. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat hij de acties van al-Hoeseini en zijn club zo zou noemen.

 5. jominee zegt:

  Hoi Likoed,

  Je hangt weer een standaardverhaaltje op, zonder op de genuanceerde punten van Jan den Hertog te reageren. Bovendien kom je weer aanzetten in de laatste alinea met een generaliserende beschuldiging aan het adres van de Palestijnen, waarvan ik in de reacties op mijn vorige blogpost al heb bewezen dat ze alleen maar gelden voor Hajj Amin al-Hoesseini en zijn allernaaste clubgenoten, maar zeker niet voor de meeste Palestijnen.
  Daarbij verzwijg je voor het gemak even dat ook het joodse bestuur in Palestina, de Yishuv, in de jaren 30 van de vorige eeuw een deal had met het Hitler-regime…

  Tegelijk moet je toegeven dat de vreedzame visie van Herzl door een aantal joodse verzetsgroepen (sommigen noemen ze zelfs terreurgroepen) wel erg onvreedzaam en gewelddadig is omgebogen. Het was in allerlei opzichten een wilde tijd, die op geen enkele manier het huidige (!) onrechtvaardige optreden van de staat Israël tegenover Palestijnen kan rechtvaardigen, lijkt mij.

  Herzl was, met al zijn oprechtheid, een kind van zijn tijd. Zowel in idealistisch als in praktisch opzicht. Daarvoor en daarover hoeven wij hem niet te veroordelen. Hij had een toekomstvisioen voor een “Jodenstaat” – dat dat mooie visioen, mede door zijn eigen ‘volgelingen’ onderhand voor vele inwoners van het land een nachtmerrie is geworden, hoeven we hem niet aan te rekenen, maar valt ook niet te ontkennen.

  • likoednederland zegt:

   Wij hebben al eerder aangetoond dat de Palestijnse leiding nazi gezind en geinspireerd was. Dat was ook de gezindheid van de Arabische bevolking. Volgens een opiniepeiling in 1941 hoopt 88% van de Arabieren in Palestina dat de genocidale dictatuur nazi-Duitsland de oorlog zou winnen. Slechts 9% stond achter de geallieerde democratien.

   En u weet ook wel dat de Joodse milities werden opgericht om zich tegen het geweld van de bendes van de grootmoefti – betaald en bewapend door nazi-Duitsland – te verdedigen.

   • jominee zegt:

    Likoed,

    Het is allemaal wel een heel stuk genuanceerder dan u hier even kort door de bocht voor doet komen. De Arabische Palestijnen waren niet zozeer Nazi-gezind, maar veeleer anti-Engels gezind en anti-joodse immigratie gezind. Van “genocidale dictatuur” hadden ze niet of nauwelijks kennis en dat lijkt me niet iets waar men voor zou kiezen – tenzij u natuurlijk wilt beweren dat Arabieren (samen met Duitsers) intrinsiek slechtere mensen zijn dan de overige wereldbewoners (zoals wij). Men wilde gewoon af van het Engelse crypto-koloniale juk en eindelijk de zelfstandigheid ontvangen die hun door diezelfde Engelsen (waaronder de beroemde “Lawrence of Arabia”) was beloofd.

    Ik weet niet precies waarom, wanneer en hoe de Joodse milities werden opgericht, maar wel dat zij op z’n minst evenveel dood en verderf zaaiden als de Arabische pogroms in de jaren 20 en 30. Het waren deze Joodse milities die begonnen met bomaanslagen op willekeurige Arabische burgers, bijvoorbeeld op markten.
    Het lijkt me niet zinvol dat wij, die zoveel later leven en van ver buiten de situatie zelf onze meningen vormen, hierover opnieuw een pot-verwijt-de-keteldiscussie gaan voeren: van beide zijden is er geweld gepleegd, terwijl de meeste Arabische en Joodse Palestijnen gewoon in vrede met en naast elkaar wilden leven.
    Zoals vaak waren het de politici en de fanatieke idealisten aan beide zijden die hier roet in het eten gooiden. En zo is het nog steeds… helaas.

    En het moeilijke is, dat de opstelling van beide kanten begrijpelijk is, gezien de geschiedenis en de menselijke natuur. Of je er begrip voor op kunt brengen dat mensen zich daardoor zo negatief laten bepalen, is een tweede…

   • likoednederland zegt:

    De Joodse milities waren een reactie op de Arabische slachtpartijen van Joodse gemeenschappen, meestal door de nazi bendes van de grootmoefti.
    Bijvoorbeeld het bloedbad van Hebron in 1929, waarbij de eeuwenoude Joodse gemeenschap van Hebron – mannen, vrouwen en kinderen – zonder enige aanleiding voor een groot deel werd afgeslacht, op islamitische gronden.

    Lees maar na op Wikipedia:
    “Op 19 april 1936 begon in Palestina een Arabische opstand die duurde tot 1939. Deze opstand werd geleid door het Arabische Hoge Comité, dat werd voorgezeten door Al-Hoesseini, en gaf leiding aan de paramilitaire terreurgroepen. Joden en Joodse nederzettingen werden het doelwit van aanslagen.
    De moefti gebruikte deze opstand om zich te ontdoen van al die Palestijnen die het niet met zijn harde lijn eens waren en wilden onderhandelen met de Joden en de Britten zoals de machtige en invloedrijke stamhoofden van de Nashashibis en de Palestijnse christenen.
    Zijn paramilitaire terreurgroepen traden tegen deze ‘dissidente’ Palestijnen harder op dan tegen de Joden. Zo doodden ze in 1938: 279 Joden en meer dan tweeduizend Palestijnen waarbij de laatsten met buitengewone wreedheid waren ‘behandeld’. Waar zijn paramilitaire groepen de overhand kregen werd de Sharia opgelegd; wie zich niet hield aan de orthodox islamitische kledingvoorschriften of andere overtredingen tegen de Sharia beging werd onmiddellijk en meedogenloos gedood.
    De opstand werd gesteund door de nazi-regering van het Duitse Rijk met financiering en wapenleveranties via Irak en Saoedi-Arabië.

    Deze opstand wordt door uw leider Naim Ateek omschreven als geslaagd ‘geweldloos verzet’.
    Je moet er maar op komen.

 6. likoednederland zegt:

  Dank u wel dat u dit onderwerp aan de orde wil stellen, dat is nodig.

  Uw hele aantijging van Herzl als voorstander van gedwongen etnische zuiveringen baseert u – zoals wij al verwacht hadden – op dit ene citaat wat tegenstanders van Israel altijd als enige kunnen aanhalen. Hierin schetst Herzl hoe de Joden het land zullen kopen wat ze willen bewerken. Wat ze ook gedaan hebben, door wereldwijd daarvoor geld in te zamelen.

  Het is dus onzin om dit te zien als basis voor oproepen tot verdrijving, omdat:
  – het een dagboekfragment betreft, dus niet eens bedoeld voor publicatie.
  – andere dergelijke citaten zijn er niet. Integendeel: het hele oeuvre van Herzl een beeld schept van een ideale samenleving, waar iedereen samen werkt aan de opbouw van het land, en waar racisme wordt uitgebannen (Herzl was een grote antiracist, gezien zijn ervaringen met het antisemitisme).
  – ook deze dagboekbladzijde geeft dat aan, het wordt altijd misbruikt door het uit zijn verband te rukken. Het belangrijkste van de visie van Herzl wordt zeer duidelijk in de er op volgende zinnen:
  “Het spreekt vanzelf dat wij met respect personen van andere religies zullen tolereren en hun bezittingen, hun eer en hun vrijheid met de zwaarste dwangmiddelen zullen beschermen. Dit is een ander terrein waarop wij een prachtig voorbeeld zullen vormen voor de wereld … Als er veel van dergelijke eigenaren van onroerende goederen zijn in sommige gedeelten [die hun eigendom niet aan ons willen verkopen], zullen we hen gewoon daar laten.”

  Zie daar, Herzl was volgens diezelfde dagboekbladzijde juist een gezworen tegenstander van verdrijving. Alleen door het citaat verminkt weer te geven, kan u hem onterecht daarvan beschuldigen.

  Dat is blijkbaar nodig om de gewenste etnische zuivering van de Arabieren weg te moffelen. Die is echter wel ruim aantoonbaar. De Joden zijn weggezuiverd uit de Arabische landen (van de 1 miljoen in 1948 zijn nu nog maar een paar duizend over). Saoedi-Arabie en Jordanie hebben racistische wetgeving waardoor er daar geen Joden mogen wonen. De Palestijnse Autoriteit is hetzelfde van plan.

  De vreedzame visie van Herzl staat dus tegenover die van de Palestijnse leiding, die zich liet inspireren, betalen en bewapenen door nazi Duitsland en op de radio openlijk opriep tot verdrijving en vernietiging: “Dood de Joden waar je ze maar vinden kan. Dat is prijzenswaardig; voor Allah, de geschiedenis en onze religie.”

Reacties zijn gesloten.