beati mites

Zalig de zachtmoedigen

Nu ik al drie dagen door Israel (sorry maar deze PC is niet op trema’s ingesteld) trek – de Palestijnse gebieden komen vanaf morgen aan bod – wordt het tijd om mijn blogje maar weer eens wat aan te vullen.

Bovenstaand bord is te vinden in de tuin bij de Kerk van de Zaligsprekingen aan het meer van Gallilea. Blijkbaar heeft de Vulgaat (de toonaangevende Latijnse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk) een andere verstelling want in onze vertalingen is dit Mattheus 5:5.  

“Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”, zo zegt de NBG-vertaling van 1951 het, of met De Nieuwe Bijbelvertaling: “Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” – opvallend genoeg kwam ik juist deze zaligspreking in de tuin twee keer tegen. Mijn trouwe lezers zullen vermoeden dat ik aan de NBV de voorkeur geef in dezen, en ik bevestig dit vooroordeel van hen met graagte.  ;o)

Zachtmoedigheid is naar mijn mening de enige weg waarlangs het Israelisch-Palestijnse conflict kan worden opgelost. Er is aan beide kanten veel pijn geleden en er zijn zachte, helende handen nodig om de wonden met liefde te verzorgen. Degenen die in dit opzicht het spreekwoord van de zachte heelmeesters van stal willen halen, wil ik erop wijzen dat de harde heelmeesters tot op nu niets zinvols hebben bereikt, behalve nog meer pijn en ellende.

Vanmorgen was ik metde groep van onze “Vrienden van Sabeel-reis” in het Ghetto Fighters’ House Museum dat op een steenworp afstand van Nes Ammim ligt, waar ik nu voor twee nachten logeer. In het museum wordt op indringende wijze een beeld gegeven van de jodenvervolging in Europa (er is zelfs een aparte ruimte over Nederland – over andere landen niet!) en van de opstand in het getto van Warschau. Er is een bijzondere kinderafdeling – die op z’n minst zo indrukwekkend is. Onbegrijpelijk wat mensen elkaar hebben aangedaan – en dat mensen elkaar nog steeds zulke schrikbarende dingen aandoen… “Nie wieder” is 1000 keer te zacht uitgedrukt voor het gevoel waarmee je dit museum verlaat…

Daarna een bezoek aan Trees Kosterman in de Arabisch-Israelische stad Sakhnin (20.000 inwoners) ten zuidoosten van Nes Ammim. Zij heeft het verhaal verteld van (de familie van) haar man, Ali Zbidat, een Israelische Arabier of Israelische Palestijn. Wie dit verhaal in het kort wil lezen, moet hierboven op haar naam klikken.

De beide ervaringen van deze dag naast elkaar zorgen voor een flinke geestelijke “dooreenschudding”. Je kunt ze niet tegen elkaar afzetten of afwegen. Ze staan in dit land naast elkaar, en misschien moet je ook zeggen “na elkaar”. Het vreemde is dat ze voor joodse Israeli’s alles/veel met elkaar te maken hebben en voor Palestijnse Israeli’s in principe niets: het waren niet de Palestijnen die de Europese joden tot in de gaskamers hebben vervolgd, dat waren wij: nette, burgerlijke, christelijke Europeanen.

Toen ik door het museum liep, kwam ik in de kinderafdeling langs een video van joodse kinderen die op transport werden gezet. Toen ik tussen het scherm en de beamer doorliep, viel mijn schaduw over het beeld; de schaduw van een christelijke Europeaan… Maar ik kan niet en wil niet geloven dat die schaduw is weg te poetsen door het leed dat Palestijnen vandaag wordt aangedaan door de vingers te zien of zelfs (wat God verhoede) goed te praten.

Vanavond hebben we als groep deze verwarring en alle vragen en gedachten die zij oproept, biddend in Gods handen gelegd. Wij deelden brood en wijn en hoorden oude woorden van nieuw leven: volkomen verzoening. Door alle vragen heen mochten wij Gods lof zingen:

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.       (Gez. 173:4)

Een vastomlijnd antwoord, dat is er (nog) niet. Maar een richting waarin het moet worden gezocht wel.

Greetz, Jominee

Dit bericht werd geplaatst in Kerk & Israël, Palestina & Israël, Persoonlijk en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

44 reacties op beati mites

 1. Ruud zegt:

  Een goede reactie van Jos Strengholt op het betoog van Jan van Barneveld staat op http://strengholt.blogspot.com/2012/05/jan-van-barneveld-israel-en-jezus.html

 2. jominee zegt:

  Likoed,

  Je schrijft:
  “Dus het feit dat meer Palestijnse leiders nazi-aanhangers waren en dat het citaat van Herzl is vervalst, moet gecensureerd?”

  Nee, ik had de discussie hierover gesloten. De twee andere Palestijnse namen die jij noemt, Jamal al-Hoesseini en Emile Ghouri, hoorden bij de partij van Hajj Amin al-Hoesseini, maar hebben geen rol gespeeld bij de Shoah, zoals Amin al-Hoesseini zelf. Ze waren wel Palestijnse nationalisten en dus tegen de joodse immigratie in Palestina.
  Jamal al-Hoesseini is al in 1941 door de Britten gearresteerd en verbleef gedurende de hele oorlog als balling Zuidelijk Rhodesië. Ghouri was in 1947 als een van de Palestijnse afgezanten afgevaardigd naar de vergadering van de Verenigde Naties. Die zouden een fervent nazi niet als zodanig hebben geaccepteerd.

  Jij verbindt mijn “citaat” van Herzl met het verkeerde stuk van hem, voor zover ik het kan bekijken. Zo kun je dus alles wel proberen recht te praten. De zionisten van de harde lijn (waaronder Herzl best gerekend mag worden) waren voor wat nu een etnische zuivering van Palestina zou worden genoemd. Dat paste goed in de algemene sfeer van die tijd, want ook groepen als de Jonge Turken en nationalistische Grieken streefden zulke dingen na in Klein-Azië. Maar in het huidige licht zijn zulke “idealen” niet echt acceptabel meer. Bovendien waren er ook ander zionisten, zoals Martin Buber en Judah Magnes, die voorstander waren van een “Joods-Arabisch Palestina”, een bi-nationale staat zogezegd. Zij hebben het echter “verloren” van die-hards als Ben Goerion, Avraham Stern en Vladimir Jabotinski.

 3. jominee zegt:

  Unger,
  Ah, je volgt me ook op Twitter. Inderdaad: je moet niet zozeer stellen dat de Bijbel Gods Woord is, maar veelmeer dat Gods Woord in de Bijbel is – bovendien is zonder leiding van de Geest een Bijbel niet meer dan een verzameling gedrukte letters en woorden.
  Maar daarmee heb ik geenszins gezegd – zoals jij beweert – dat we de Bijbel “niet echt serieus” moeten nemen. Integendeel! We zullen nog serieuzer moeten zoeken naar de betekenis van Gods Woord in de Bijbel voor ons leven hier en nu.

 4. Unger zegt:

  Vandaag de nieuwe ‘Israelakteel’ ontvangen, lees op pagina 4 het artikel van Jan van Barneveld ‘vroom gif’….

  • jominee zegt:

   Ook ontvangen en ook gelezen – een nogal zuur en beschuldigend stukje proza richting Jans broeders en zusters in Christus.
   Hij heeft ook een tijd geleden geschreven dat er in 2010 of 2011 grote omwentelingen in het licht van het einde der tijden zouden plaatsvinden… hmmm. Jan heeft een agenda, en die houdt in dat Israël (ook de staat) niets verkeerds kan doen omdat het “Gods oogappel” is. Ik waag dat te betwijfelen.

 5. Corrie van der Hart zegt:

  Blz. 90 van “De Holocaust is voorbij” van Avraham Burg: “Tijdens de beginjaren van het gevaar, voordat het geweld dodelijk werd, onderhandelde het Joods Agentschap, dat de Joods-Israelische bevolking vertegenwoordigde, met de nazi’s! Het was een cynisch samengaan van belangen: de zionisten noch de nazi’s wilden dat de joden in Duitsland bleven.
  De nazi’s wilden dat ze ver weg gingen, de zionisten wilden dat ze naar hun eigen, nog ongeboren staat kwamen
  Deze dialoog leidde tot economische afspraken tussen de zionisten en de nazi’s die het overbrengen van fondsen en goederen naar de would-be-staat mogelijk maakten Dit resulteerde in een economische bloei en de aanleg van een belangrijk deel van de infrastructuur van het nog niet zelfstandige Israel in de jaren dertig en gedeeltelijk zelfs nog tijdens de Grote Arabische Opstand .
  Dus de Joden hebben net zo goed en met meer resultaat, zaken gedaan met de Duitsters dan die groot moefti.

 6. Unger zegt:

  kortom; het handvest van hamas klopt niet en de Bijbel moeten we ook niet echt serieus nemen…..!? Ik maak me ernstig zorgen om hen die dit verkondigen, maar des te meer om hen die dit klakkeloos vanaf de kansel aannemen.

  • jominee zegt:

   Unger,
   Ik stel dat Hamas zelf niet veel meer doet met het eigen handvest uit de jaren 80. Ik heb niets gezegd over de vraag of “het klopt” of niet. Ik ben het er zeker niet mee eens.
   Ben wel benieuwd waar ik heb gezegd dat we de Bijbel “niet echt serieus” moeten nemen…

   • Unger zegt:

    Heb ik niet een ‘tweetje’ voorbij zien komen waarin je stelt dat je kunt discusseren of de Bijbel G’ds woord is, maar dat G’ds woord in de Bijbel is, staat buiten kijf…..

 7. likoednederland zegt:

  Theodor Herzl publiceerde boeken met een zeer idealistich beeld van Israel, vol vrede en niet van verdrijving. Zou u moeten lezen. Is wel even wat anders dan de oproepen van de grootmoefti tot afslachting en uitmoording. Maar daar ging de discussie over.

  Uw reactie beval de volgende onjuistheden:
  – het is een vertekening om te zeggen dat Hamas werd meer geinspireerd door de Moslim Broederschap dan de grootmoefti. Ze werden juist beide geinspireerd door de Moslim Broederschap, die een nazi ideologie heeft met een islamitisch jasje. In die zin is Hamas zeer zeker de ideologische opvolger van de grootmoefti. Als u hun Handvest zou lezen, dat zou u zien dat dit puur nazisme is. Hamas – waar de meerderheid van de Palestijnen op stemde – staat bol van de Jodenhaat en wenst een nieuwe holocaust.
  – dat de Britten instemden met de benoeming van de grootmoefti is een grote fout geweest. Hij ontleende echter daarna zijn gezag niet aan de Britten, maar aan het feit dat hij daadwerkelijk voor de meeste Palestijnen de geestelijk en wereldlijk leider was, wiens beleid vrijwillig werd opgevolgd.
  – beweren dat de grootmoefti niet de grote inspirator was voor Arafat is buiten de werkelijkheid. Arafat is integendeel jarenlang opgeleid door de grootmoefti persoonlijk in Jodenhaat. De grootmoefti was juist zijn grootste inspirator! Arafat was een groot bewonderaar en noemde hem altijd liefkozend “zijn oom”. Lang is daarom zelfs gedacht dat ze echt familie waren. U zou over wat meer historische kennis van de Palestijnen moeten beschikken.

  Maar nogmaals, ons belangrijkste punt: dat de Palestijnse leiding verantwoordelijk was voor de dood van duizenden Joden in de holocaust, vooral kinderen, heeft u inmiddels erkend.
  Anders dan in uw bovenstaande artikel staat.

  • jominee zegt:

   @Likoed

   Opnieuw, en voor de derde keer, is mijn vraag: welke andere Palestijnse grootheden stonden aan al-Hoesseini’s zijde bij zijn pogingen om de Nazi’s te helpen met de uitroeiing van joden? Drie bekende namen is voldoende…

   Het handvest van Hamas uit de jaren 80 is inmiddels volledig achterhaald, het is bij mijn weten nooit geratificeerd door de partij en grote gedeeltes ervan zijn en worden niet uitgevoerd.

   Blijkbaar blijft u zelfs na mijn heldere uiteenzetting bij uw idee dat al-Hoesseini door de meeste Palestijnen volop werd gesteund. Het zij zo.

   Ik snap niet dat u zo negatief doet over Arafat: hij is de Palestijnse leider die tot nu toe het meest heeft toegegeven aan de Israëlische eisen en zelfs de staat Israël en zijn bestaansrecht heeft erkend, zelfs al vóór de Oslo-akkoorden.

   Als u in uw laatste alinea met “de Palestijnse leiding” Hajj Amin al-Hoesseini bedoelt, heeft u volgens mij gelijk. Maar opnieuw: dit kunt u niet het hele Palestijnse volk, noch dat van toendertijd noch dat van nu, aanwrijven. Wat de shoah betreft staan het Nederlandse en bijv. het Franse volk schuldiger dan het Palestijnse, zowel in absolute zin als verhoudingsgewijs.

   Discussie gesloten.

   • jominee zegt:

    De twee nagekomen reacties van Likoed Nederland zijn gewist. De discussie was gesloten… Volgende keer beter zou ik zeggen.

   • likoednederland zegt:

    Dus het feit dat meer Palestijnse leiders nazi-aanhangers waren en dat het citaat van Herzl is vervalst, moet gecensureerd?

 8. likoednederland zegt:

  @Jominee

  “Dood de Joden waar je ze maar vinden kan. Dat is prijzenswaardig; voor Allah, de geschiedenis en onze religie.” zei de wereldlijke en geestelijke leider van de Palestijnen in zijn Arabische uitzendigen voor nazi-radio Berlijn.

  U maakt de meest merkwaardige vergelijkingen:
  – het vredelievende verlangen van Joden om naar hun land terug te keren met de reactie van de Palestijnse leiding daarop met moordpartijen op Joden en gematigde Palestijnen.
  – De grootmoefti als geestelijk en wereldlijk leider van de Palestijnen vergelijken met Mussert, die slechts een zetbaas was.
  – Omdat er ook gematigde Palestijnen waren die tegen de holocaust waren, vindt u het de Palestijnen niet aan te wrijven dat hun leiders volop meewerkten aan de holocaust en dat ze geinspireerd, betaald en bewapend werden door nazi Duitsland.
  – U verdoezelt dat de Jodenhatende nazi grootmoefti het inspirerende voorbeeld is voor zijn navolgers: Arafat, Abbas en Hamas. Dat laat dus geen duidelijkheid over de achterliggende oorzaak van dit conflict: Jodenhaat.

  Maar goed, wij zijn tevreden dat de objectieve lezer zal zien in wat voor bochten u zich moet wringen.

  En dat uw oorspronkelijke bewering in het artikel dat de Palestijnen geen deel hadden aan de holocaust onwaar is.

  • jominee zegt:

   Ach Likoed,

   U sprokkelt ook maar her en der uw aantijgingen bijeen en komt keer op keer met het oude verhaaltje, dat ondertussen door de geschiedschrijvers al danig is bijgesteld.

   Ik heb al geschreven dat Hajj Amin al-Hoesseini er zwaar antisemitische ideeën op na hield. Hij beargumenteerde dat o.a. met koranteksten, zoals die in uw citaat. Het mag duidelijk zijn dat ook ik zijn ideeën en daden verwerpelijk vind.

   Uw punten:
   – Het zionisme was vanaf het begin niet zo vredelievend als u het voorstelt. Theodor Herzl schreef vóór het Eerste Zionistische Congres in Basel al in zijn dagboek, dat de immigratie van de Joden in Palestina gepaard zou moeten gaan met de verdrijving van de daar wonende Arabieren. En of zo’n verdrijving nu met of zonder geweld plaatsvond – de Arabische inwoners van Palestina zagen het als hun recht zich daartegen te verzetten. Regelmatig gebeurde het dat grootgrondbezitters die ver weg woonden (bijv. in Libanon) hun grond aan joodse kolonisten verkochten, waarna de kolonisten hardhandig de pachtboertjes van huis en haard verdreven. Allemaal heel legaal, maar niet bepaald rechtvaardig…

   – U beweert onterecht dat al-Hoesseini geen zetbaas was. Hij was nl. de zetbaas van de Britten, die aan hem de voorkeur gaven boven de door veel meer Palestijnse stemmen gesteunde sjeik Husam ad-Din Jarallah. De Britten manipuleerden zelfs de uitslag van de formele voordracht door de toonaangevende islamitische schriftgeleerden (ulama). Regel was dat de mandaathouder (voorheen: de Turkse gouverneur) uit de drie hoogstgeplaatste genomineerden de moefti mocht aanwijzen. Hajj Amin al-Hoesseini was echter slechts de nr. 4. Vervolgens presten de Britten Jarallah om af te zien van zijn kandidatuur, wat deze ook deed. Toen was de weg vrij voor de Britten om al-Hoesseini tot grootmoefti van Jeruzalem te benoemen. (klaus Gensicke [die terecht zeer negatief is over al-Hoesseini], “Der Mufti von Jerusalem und die Nationalsozialisten”, 2007, p. 19-20).

   – Ik heb u gevraagd om aan te geven welke “leiders” van de Palestijnen er naast al-Hoesseini nog meer “volop meewerkten aan de holocaust”, zoals u stelt. U reageert met een rookgordijnbewering.

   – Dat Arafat en Abbas veel scherper afstand genomen moesten hebben van al-Hoesseini, lijkt mij evident. Dat hij hun grote inspirator was/is, is nogal overdreven. Die lijkt mij eerder te vinden onder de grote Arabische nationalisten van de afgelopen anderhalve eeuw. Dat men daar soms helaas ook tirannen als Sadam Hoesein onder rekent (zie sommige aanplakbiljetten in steden als Hebron en Nabloes) is dom en betreurenswaardig – en maar al te menselijk in hun machteloze positie. Toch kan ik daar geen begrip voor opbrengen.
   De grote inspirator van Hamas is echt niet al-Hoesseini, maar de Egyptische oprichter van de moslimbroederschap Hassan al-Banna.

   Het mag duidelijk zijn dat ik staande houd dat “de Palestijnen” als zodanig geen deel hadden aan de holocaust. Dit in tegenstelling tot “de Nederlanders” en “de Fransen”, hoewel daar af en toe ook personen en instellingen (m.n. kerken) bij zaten die de joden wel de helpende hand hebben gereikt, getuige de tuin voor de rechtvaardigen bij Yad Vashem.

 9. Corrie van der Hart zegt:

  Ruud, je haalde Eli Wiesel aan, maar hij heeft ook gezegd volgens Hajo Meyer : “Wij moeten kritisch zijn als er in Biafra of Uruguay of weet ik veel waar iets gebeurt. Maar ten opzichte van Israel moeten wij Joden onze mond houden en moeten wij alleen getuigen van ons lijden”.
  Daar werd Hajo misselijk van en vindt dat misdadig. Hij zegt daarop : “Op die kritiekloze manier ten opzichte van Israel getuig je niet van je lijden, dat is de zaak omkeren. Als je getuigt van je lijden dan zeg je: Ik wil niet zo worden als de mensen die mij hebben doen lijden”.

 10. Corrie van der Hart zegt:

  Unger, Stel nou dat de barmhartigheid van God voor Israel onvoorwaardelijk zou zijn, dan hoeft een Jood aan God noch gebod te doen – laat staan in Jezus te geloven – om die barmhartigheid te genieten? (even geleend van Jos Strengholt)

  • Unger zegt:

   van der Hart; ieder mens zal zich eens moeten verantwoorden, zo is mijn overtuiging; ja, ook joden zullen dit moeten…….Mijn overtuiging is ook dat G’d Zijn weg met Israel zal gaan zoals op vele plaatsen beschreven in het , ondertussen ook door dominee’s, betwistte woord van G’d, onze Bijbel. Als laatste: stel nou dat de barmhartigheid van God voor christenen onvoorwaardelijk zou zijn, dan hoeft een christen aan God noch gebod te doen ………..

 11. Unger zegt:

  “Die specifieke beloften voor het volk Israël betekenen niet dat de huidige staat Israel zich vrij kan voelen te handelen zoals het hen uitkomt, Unger. Die beloften zijn altijd voorwaardelijk, namelijk dat Israel zich zou houden aan de geboden……….. ” schrijft Ruud…

  Als ik niet meer kan en mag vertrouwen op de beloften aan Joden gedaan door de G’d van Israel, waar kunnen/mogen christenen dan nog op vertrouwen ? De kerk heeft immers een inkzwarte geschiedenis achter zich !?

  • Ruud zegt:

   Voor christenen geldt hetzelfde: als je de genade van Christus eerst aanneemt en daarna toch afwijst, kun je er geen beroep meer op doen. God is wel betrouwbaar, maar wij zijn het meestal niet en dat is het probleem. Met wij bedoel ik zowel Joden als heidenen.

   Overigens denkt God niet in termen als “de kerk”. Wat bedoel je trouwens met “de kerk”? Als je het over Joden hebt, praat je ook niet over “de synagoge” of “de tempel”? Waarom noem je niet gewoon de christenen “de christenen” zoals je ook de Joden “de Joden” noemt?

  • jominee zegt:

   Unger,
   Je gebruikt een drogredenering aangaande Gods beloften aan Joden. Je doet alsof ze voor alle Joden gelden. Maar is dat zo? Gelden ze voor een koning Achab? Een Absalom, een Herodes, een Korach, Datan en Abiram? Ze gelden voor wie zich in oprechtheid houdt aan wat God gebied. Lees daarbij ook Deut. 28 en 29 en je zult beseffen dat mensen geen onvoorwaardelijk beroep op Gods geboden kunnen doen.
   Denk maar aan de preek van Johannes de Doper in Mt. 3, waar hij zegt dat de joden niet moeten menen dat ze met een gerust hart kunnen zeggen ‘Wij hebben Abraham tot vader’. Want God kan van stenen kinderen maken voor Abraham (vs. 9).

   Op dezelfde manier gelden Gods beloften voor de volgelingen van Jezus: ze zijn geen vrijbrief voor eigenzinnig of zelfs goddeloos handelen. Naast Gods beloften blijft onverminderd de eigen, persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen staan.

 12. Corrie van der Hart zegt:

  24 april http://www.australiansforpalestine.net/61921#more-61921 Israels geboortedag, Palestina’s tragedie.

 13. Corrie van der Hart zegt:

  De groot moefti zou duizenden joden hebben vermoord? Nog nooit eerder van gehoord. Ook weer zo’n verzinsel van Likoed en vrienden?

 14. jominee zegt:

  @Likoed,

  U bewijst zelf wat ik in mijn reactie stelde: de daden en meningen van grootmoefti Hajj Amin al-Hoesseini kunnen niet alle Palestijnen aangewreven worden. Er waren uitermate veel Palestijnen die het niet met hem eens waren en naar u zelf beweert heeft hij er daarvan vele laten vermoorden. Al-Hoesseini kan dus niet model staan voor alle Palestijnen uit zijn tijd en zeker niet voor alle Palestijnen van nu.
  Zelfs niet voor Yasser Arafat, die de staat Israël formeel erkend heeft.

  Dat u mijn reactie uitlegt als zou ik de dood van duizenden joden niet belangrijk vinden – en dat even zomaar tussen de regels door doet bovendien – vind ik beneden alle peil. Dit soort wrang sarcasme doet uw zaak beslist geen goed en is bovendien een blatante leugen.

  Het conflict tenslotte is niet veroorzaakt door Hajj Amin al-Hoesseini, die nota bene door de Engelse mandataris als grootmoefti van Jeruzalem werd aangesteld – tegen verscheidene adviezen uit de Palestijnse gemeenschap in. Het conflict vindt zijn bron in het in praktijk brengen van het door Theodor Herzl gepropageerde zionistische ideaal c.q. zionisme, dat van den beginne de ‘verwijdering’ van alle niet-joden uit de Jodenstaat inhield – een ideaal dat nog steeds wordt gepropageerd in de Israëlische politiek, bijv. door Avigdor Lieberman.

 15. omiettje zegt:

  Hou Johan, Je weblog gevonden. ‘Gezellige’ reageerders heb je. Wij zijn alle indrukken nog aan het herkauwen. Het was indrukwekkend, van ’t begin tot het eind.

 16. U begon dus over de holocaust, wij gingen er op door.

  De suggestie dat de Palestijnen niets te maken hebben met de holocaust, is trouwens onjuist.
  De eerste Palestijnse leider – de grootmoefti van Jeruzalem Husseini – was een enorme Jodenhater en een fervente nazi. Met geld en wapens van de nazi’s begonnen zijn bendes eind jaren dertig Joden te vermoorden. Toen die zich gingen verdedigen, storten zijn bendes zich op gematigde Palestijnen, zij die vreedzaam met de Joden wilden samenleven. Ze vermoorden er duizenden. Uit Jodenhaat wees hij in 1937 en 1947 de internationaal voorgestelde tweestatenoplossingen af. Daaruit is dit conflict ontstaan.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog hoorde hij enthousiast hoe veel Joden er vermoord werden, bezocht hij Auschwitz en plande zo iets ook voor Palestina.
  Hij verhinderde persoonlijk Joodse kindertransporten naar Palestina. Tevens wierf hij een compleet vrijwillig SS legioen onder – ook Palestijnse – moslims.
  Zo heeft de Palestijnse leiding geholpen met de holocaust en duizenden weerloze Joden daarmee de dood ingejaagd.

  • jominee zegt:

   Beste Likoed,

   Van uw drie reacties heb ik alleen deze doorgelaten – de andere waren mij te kort door de bocht.

   U begint nu over de grootmoefti van Jeruzalem, Hajj Amin al-Hoesseini. Wat zijn persoonlijke ‘inzet’ betreft heeft u gelijk. Om dit vervolgens als een aantijging tegen alle Palestijnen van toen en nu te gebruiken gaat echter te ver. Zowel in het Ghetto Fighters Museum (Lochamei ha-Gettaot) als Yad Vashem is te lezen en te horen dat juist Nederlandse ambtenaren de Duitse bezetter zo goed hebben geholpen dat uit ons land procentueel bijna de meeste joden zijn weggevoerd en vermoord. Onze overheden, gestimuleerd door mensen als Mussert en consorten, zijn heel wat schuldiger aan de jodenvervolging dan die van de Palestijnen. Maar rekenen wij dat de hele Nederlandse bevolking aan?

   Als wij die directe lijn van ‘bestuurders’ naar bevolking bij onszelf niet leggen, dan lijkt het mij nogal onterecht, oneerlijk en opportunistisch om dat bij de Palestijnse bevolking wel te doen. Bovendien is het opvallend dat u en uw medestanders in dezen altijd alleen maar met deze ene naam van Hajj Amin al-Hoesseini op de proppen komen… Dat is nou niet bepaald een massaal aandeel van Palestijnen aan de jodenvervolging ten tijde van het Derde Rijk. Het Nederlandse rijtje is met gemak uit te breiden. Hoe zit het met de Palestijnse rij? Of blijft het bij deze ene naam?

   • likoednederland zegt:

    Het was dus deze eerste Palestijnse Leider die de Holocaust ondersteunde, niet zo maar wat willekeurige Palestijnen. Het waren zijn Palestijnse moordbendes die ook Joden vermoorden. Het was deze eerste Palestijnse leider die zijn jodenhaat overbracht aan de tweede Palestijse leider, Arafat.
    Duizenden Joden heeft de grootmoefti gedood. Honderden in Palestina en duizenden van de Holocaust.

    U kunt dat niet zo belangrijk vinden, maar het was de blinde Jodenhaat van deze nazi-collaborateur die dit conflict veroorzaakt heeft.
    Juist omdat hij alle gematigde Palestijnse burgemeesters, dorpshoofden en andere leiders ook liet vermoorden.

 17. Ruud zegt:

  Die specifieke beloften voor het volk Israël betekenen niet dat de huidige staat Israel zich vrij kan voelen te handelen zoals het hen uitkomt, Unger. Die beloften zijn altijd voorwaardelijk, namelijk dat Israel zich zou houden aan de geboden, inclusief die van naastenliefde, óók voor de niet-Joodse naaste inclusief de huidige Palestijnen, zie Leviticus 19:18, 33-34 e.v.a.v. Daar zie ik vandaag de dag weinig van, wel een en ander op particulier niveau, maar niet op staatsniveau.

  Het is diezelfde God die het volk Israël al eerder 2x het land uittrapte door respectievelijk de Babyloniërs en later de Romeinen (voorzegd in Lucas 19) en best in staat is het een 3e keer te doen, als Hij daar voldoende aanleiding voor ziet…

  Toen de verwoesting van de tempel plaatsvond in de eerste eeuw, was het Oude Testament inclusief die specifieke beloften al lang geschreven. Veel Joden meenden op basis van die beloften waar jij je nu ook op beroept dat ze dus rustig die lastige timmermanszoon uit Nazareth konden negeren, want God gaat toch niet terugkomen op zijn beloften, die ook toen al zwart op wit waren vastgelegd?

  Kennelijk wel.

  Denk maar eens na waarom Jezus wel de verwoesting van Jeruzalem en de tempel aankondigt, maar geen woord besteedt aan een eventuele herbouw. Hij zegt wel dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is…..

  Het land accepteert geen onrecht, of dat nu door Israël of door Palestijnen wordt begaan. Exodus 23:2 geeft duidelijk aan dat het niet geoorloofd is om je eigen handelen goed te praten met het onrecht dat door anderen (bijvoorbeeld in Syrië) wordt begaan, ook al is dat andere onrecht veel en veel erger. God zal zeker ook de situatie in Syrië oordelen, maar dat betekent niet dat Israël dus vrijuit gaat.

 18. Unger zegt:

  Je zegt je stukken uit liefde te schrijven. Ik ben zeker geneigd dit aan te nemen. Echter, een PKN-dominee die niets ‘heeft’ met de specifieke beloften van G’d voor het volk Israel, zal vrijwel altijd overhellen naar de ‘palestijnse zaak’ . Een ‘kwalijke zaak’ !
  Shabat shalom/salaam,

  • jominee zegt:

   Beste Unger,
   Als iedereen naar een kant van de boot rent, is het wijs om aan de andere kant te gaan staan en zo nodig wat over te hellen om de zaak in evenwicht te houden… ;o)
   Mijn vraag daarbij is bovendien of ‘de’ Palestijnse zaak wel bestaat, en zo ja, wat die dan volgens jou inhoudt.
   De ‘Palestijnse zaak’ waar ik achter sta is die van mensen als Naim Ateek, Mitri Raheb, Yohanna Katanacho en Daoud Nassar, en ‘groepen’ als Sabeel en Tent of Nations. Ik heb daarin tot nu toe niets kwalijks kunnen ontdekken – het zijn personen die gaan voor recht en vrede, en dat lijken mij bij uitstek ‘zaken’ waar een PKN-dominee achter hoort te staan.

 19. jominee zegt:

  @Likoed

  Uw manier van reageren is erg naar omdat ik geen enkele vergelijking heb gemaakt met de gaskamers, maar enkel heb gesteld dat het niet de Palestijnen waren die de Joden de gaskamers hebben ingedreven, maar WIJ Europeanen. Dat is heel wat anders dan een Godwin en dat weet zelfs u heel goed…
  Uw reactie is dus volkomen buiten de orde. Over zinvol reageren gesproken.

  Ik heb geen enkele Hamasboot gesteund, maar de Gaza Freedom Flotilla II, die geen wapens vervoerde, maar hulpgoederen. U refereert aan de suggestieve zwartmakerij van anderen die volkomen onbewezen is. Als u van dat soort ‘berichtgeving’ wilt uitgaan, is dat uw zaak, maar ik discussieer liever op een ander niveau.

  Dat Israel het recht heeft om schepen richting Gaza te doorzoeken is 1 ding. Dat ze zonder gegronde redenen en/of bewijs mogen worden opgebracht is 2.

 20. Ruud zegt:

  Likoed, zie http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishFeatures/Article.aspx?id=266689 voor een wijs woord van Elie Wiesel voor al diegenen die zo graag de Shoa voor van alles en nog wat misbruiken.

 21. Corrie van der Hart zegt:

  Dit las ik vanmorgen op de weblog van Maarten Jan Heymans. De zoveelste familie. Het gaat maar door en door. En Israel heeft er helemaal geen raketten voor nodig. Alleen een stel goed bewapende soldaten. Zo valt het ook niet zo op.
  http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2012/04/uitzetting-palestijns-gezin-opstapje.html

 22. Corrie van der Hart zegt:

  Wat Hamas gezegd heeft, lezen we heel vaak, (de vraag is hoe zouden ze dat moeten doen tegen Israel, één van de sterkst bewapende landen en hele goede vrienden ) maar wat hooggeplaatste Israëliers gezegd hebben daar lezen we nooit over. Ik heb er hier een aantal van de vele.
  “We moeten de Arabieren uitdrijven en hun plaats innemen” David Ben Goerion,in 1937, die tien jaar later eerste minister van Israël zou worden (geciteerd in ‘Ben Gurion and the Palestine Arabs, Oxford University Press, 1985.
  “Drijf de arme bevolking over de grens door hen een job te ontzeggen…Zowel het proces van onteigening als de verwijdering van de armen moeten discreet en ongemerkt worden uitgevoerd. ”
  “We moeten al de Palestijnen doden, tenzij ze hier gelaten worden om als slaven te leven .” De Heer Heilbrun, voorzitter van het comité voor de kervekiezing van generaal Shlomo Lahat, tot burgemeester van Tel Aviv, in october 1983.
  “We moeten terreur gebruiken, moord, intimidatie, land onteigening en het terugschroeven van alle sociale diensten om Galilea van zijn Arabieren te zuiveren .” Israel Koenig in ”De Koenig Memorandum”.
  Zo kan ik
  Israel is al aardig op weg om het land tot aan de Jordaan te zuiveren van zijn bewoners die er al generaties lang wonen en daarbij geen strobreed is de weg gelegd wordt.

 23. Corrie van der Hart zegt:

  http://www.kerkenvrede.nl/index.php?sct=002316 IFOR Europa: ‘oorlogsinvesteringen zinloos’

 24. likoednederland zegt:

  Merkwaardig, deze ‘zachtheid’, terwijl Sabeel tegen de wapenblokkade van Hamas is, dat uit is op een nieuwe holocaust voor de Joden.

  • jominee zegt:

   Beste Likoed,

   Sabeel is juist vóór een wapenblokkade, zowel van Hamas als van Israël als van alle landen. Dat is tenminste de manier waarop ik de Sabeel-principes van geweldloos en ongewapend verzet tegen het onrecht van bezetting en onderdrukking interpreteer.

   Het feit dat jij zonodig weer met een Godwin (zoek dat maar zelf maar op bij Wikipedia) op de proppen moet komen, zou volgens mij ook geblokkeerd moeten worden – tenminste tot de tijd dat je hebt geleerd om serieus naar je Palestijnse medemensen te luisteren. Met zulke platte propagandapraat zal het conflict in elk geval niet worden opgelost – en het is bovendien een schoffering van de slachtoffers van de Shoa om hun lijden zo te misbruiken. Zouden zij echt blij zijn dat hun lijden door jou gebruikt wordt om het leed dat anderen wordt aangedaan te rechtvaardigen…?

   • likoednederland zegt:

    U begon eerst over de gaskamers, wij niet. En dan zegt u dat wij Godwinnen?
    Over goed luisteren gesproken.

    U wilde de Hamas boot voor het doorbreken van de – volgens de VN en de Nederlandse regering legale – blokkade van deze terroristen steunen. Dus u bent helemaal niet voor een wapenblokkade. Waarom spreekt u zich zo tegen?

 25. Unger zegt:

  Gelukkig voor je kun je morgen verder reizen naar de ‘betwiste gebieden’ ……je moet je toch ergens erg ongemakkelijk voelen temidden van die ‘uitbuitende zionisten’ . Alleen op de terugweg zul je er nog even doorheen moeten, en dan eenmaal thuisgekomen kunnen de ‘anti-nieuwsbrieven’ en collumns weer de wereld in gezonden worden. Heb uw naasten lief….

  • jominee zegt:

   Beste Unger,
   Het ongemak lijkt mij in de bezette gebieden wat groter dan in Israël zelf. Want in de Palestijnse gebieden ‘verblijven’ de Israëli’s (militairen en kolonisten) illegaal.
   Maar laat ik je geruststellen: ik ben niet tegen zionisten, maar tegen uitbuiting dóór zionisten (zoals ik sowieso tegen uitbuiting ben).
   Mijn stukken schrijf ik inderdaad uit liefde, al zul jij dat mogelijk moeilijk kunnen begrijpen. Maar daarvoor hebben we dan weer de eerste zaligspreking, niewaar? ; o)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.