onopgeefbaar verbonden – tegenstemmen (5)

Titelpagina Onopgeefbaar VerbondenWaar ik als (opnieuw) kersverse vader nog niet echt toekom aan de rust om het pamflet Onopgeefbaar Verbonden verder onder handen te nemen, stomen collega’s Jos Strengholt en Wim de Bruin gestadig voort.

Strengholt heeft onderhand de paragrafen 7 t/m 9 van OV besproken en Wim de Bruin legt de vinger bij een tegenstrijdigheid in OV waar het gaat om het moment in de toekomst waarop de joden tot bekering komen en Jezus als hun verlosser erkennen.

Jos Strengholt behandelt §7 De plaats van Israel in Gods heilsplan, §8 De Messiaanse verwachting en §9 De betekenis van de landbelofte. In die laatste paragraaf stelt hij:

“Er is dus een evident gebrek aan ‘bewijs’ in het Nieuwe Testament. Waarde vrinden, als die landbelofte nou echt zo belangrijk was, dan is het toch wel erg apart dat het Nieuwe Testament er geheel over zwijgt. Sterker, het spreekt in allerlei termen over de eeuwigheid en eeuwig heil die geheel landloos zijn, maar juist vol hemel. Een hemel die met de aarde wordt verenigd.”

Wim de Bruin heeft ontdekt dat er in OV een discrepantie bestaat tussen de paragrafen 3 en 13. In zijn blogpost “Onopgeefbaar Verbonden” en de vervulling van Zacharia 12-14 schrijft hij:

“In het slot van paragraaf 3 lees ik: 

“Als de volken vanwege hun liefde voor de Messias en zijn volk optrekken naar Sion zal het uitverkoren volk ook komen tot de erkenning van de beloofde verlosser”

Als ik dit goed begrijp komt er een moment dat de volken van deze wereld naar Jeruzalem komen uit liefde voor Jezus en Israel. Op dat moment zal het uitverkoren volk (Israel?) tot Jezus als Messias erkennen. 
Maar in paragraaf 13 lees ik ineens:

“Uiteindelijk zullen de volken en masse met vijandige bedoelingen optrekken naar de stad van de grote Koning. (…) De met haat vervulde volken zullen het onderspit delven en God zal zich over zijn volk ontfermen: (..)  “ze zullen Hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen als over een enig kind”. (Zach. 12:10).

Op het beslissende moment zal de Messias komen. (…) De Messias zal koning zijn over de hele aarde. Glorie zal Hem worden toegebracht door de pelgrimage der volken (Zach. 14:16).”

Hier lees ik dat de volken juist met vijandige bedoelingen komen. Die volken delven het onderspit, en dan geloven de joden in Jezus. Vervolgens pelgrimeren de overgebleven volken naar Jeruzalem. 
Dit is toch echt een andere volgorde dan paragraaf 3. Daar komen de joden pas tot geloof als de volken met vriendelijke bedoelingen naar Jeruzalem komen. De toekomstvisie van “onopgeefbaar verbonden” lijkt me niet consequent.”

Zijn conclusie ten slotte luidt:

“Mij lijkt het dat het onze zaak is om te zorgen dat de joden veilig in Nederland en Europa kunnen wonen. En dat joden en palestijnen veilig in Israël kunnen wonen. Zonder met een theologisch zwakke redenering eenzijdig voor de joden in Palestina op te komen.

Voldoende stof tot nadenken, dunkt me. En ook voldoende redenen om steeds meer vraagtekens te zetten bij het pamflet Onopgeefbaar Verbonden.

Greetz, Jominee

Dit bericht werd geplaatst in Kerk & Israël en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

9 reacties op onopgeefbaar verbonden – tegenstemmen (5)

 1. Ruud zegt:

  Unger, ten eerste worden wij helemaal niet opgeroepen om jaloersheid op te wekken. Paulus noemt dit als streven voor zichzelf, maar hij zegt er niet bij dat zijn niet-Joodse gehoor dat over zou moeten nemen. Verder zegt God zelf dat Hij zijn volk jaloers zal maken op een volk dat geen volk is. Ook Hij zegt er niet bij dat wij geacht worden dat ook te doen. Ons streven moet zijn om het evangelie van Jezus Christus aan iedereen te verkondigen, ook aan Joden. De bedoeling daarvan is dat zij (Joden en niet-Joden) jaloers op ons worden vanwege onze wandel met Hem en Jezus ook willen gaan volgen.

  Ten tweede is jaloers maken toch echt iets anders dan Israël of het Joodse volk stroopsmeren en het vooral maar in alles naar de zin maken en ze op politiek vlak bij voorbaat in letterlijk alles gelijk geven. Van dergelijk slaafs gedrag worden Joden al niet eens jaloers en Arabieren al helemaal niet.

 2. Unger zegt:

  Heeft het volk ooit een normale kans gekregen om zich ‘normaal’ (wat is normaal?) te ontplooien
  als land? Neen ! Het tegendeel is helaas waarheid……
  Heeft christelijk Europa zich de afgelopen 20 eeuwen ingespannen om enige jaloersheid op te wekken? Neen ! Het tegendeel is helaas de verschrikkelijk waarheid…..
  Ik besef terdege dat er voor de hele mensheid nog heel veel verbeterpunten bestaan, en dan druk ik mij voorzichtig uit. Wij christenen, maar zeker ook Israels directe vijanden kunnen m.i. beter eerst de hand in eigen boezem steken. Het ‘OV’ document zodanig op een christen-onwaardige manier ‘fileren’ dat Israel er feitelijk helemaal niet meer toe doet, vind ik verfoeilijk.

  • jominee zegt:

   Wanneer met de Bijbel in de hand onrecht theologisch wordt goedgepraat, is het fileren van dergelijke redeneringen eigenlijk nog een heel beschaafde reactie… Ik heb het “deconstrueren” genoemd, omdat met het stukje bij beetje uit elkaar halen van de “constructies” die OV ons voorschotelt, duidelijk wordt waar de valkuilen en onjuistheden in de redeneringen en beweringen zitten.
   Dat “Israël” er niet meer toe doet, zie ik in de reacties nergens verwoord. Wel de vraag of de duizenden jaren oude profetieën over/voor Israël zomaar pietje-rechtuit toegepast kunnen worden op de huidige staat Israël.

   “Onopgeefbaar Verbonden” is gepresenteerd als beginpunt van diepere doordenking en hernieuwde bezinning (pag. 2 en 3) en het wordt hier daarom stevig bediscussieerd, op het scherpst van de snede. Doordenken en bezinnen zijn niet per definitie zoetsappige bezigheden. Het gáát ergens om, en dat zijn de opstellers van OV hartgrondig met ons eens.

 3. Unger zegt:

  ‘Zijn’ wil zal geschieden, heeft Jeshua ons toch geleerd te bidden…….en daar is geen speld tussen te krijgen! ‘Zijn’ wil staat uitvoerig in deel 1 van onze Bijbel beschreven, dacht ik zo.

  • jominee zegt:

   Jezus heeft ons inderdaad leren bidden tot de Vader: “Uw wil geschiede”.
   En Hij heeft ons ook uitgelegd wat de wil van de Vader is: God liefhebben met alles wat in ons is en onze naaste liefhebben als onszelf. En hoe dat precies met die naaste zit, heeft Hij uitgelegd met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan! Precies een inwoner van Samaria die ook toen al door de joden niet werd geaccepteerd! Wonderlijk…
   Dezelfde eis van God vinden we inderdaad ook al in het Oude Testament, precies zoals Jezus het heeft geleerd. Lees bijv. Micha 6:8 maar eens:

   “Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
   je weet wat de HEER van je wil:
   niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
   en nederig de weg te gaan van je God.”

   Of in de NBG-vertaling uit 1951, die ik zelf mooier vind:
   “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

   De wil van God is te vinden in heel de Bijbel, en in het bijzonder in het onderricht van Jezus die in hoogsteigen persoon Immanuël, God met ons, is geweest en is. En net als in het Oude Testament spelen recht en gerechtigheid daarin een centrale plaats. Zo centraal dat wanneer deze niet worden gedaan door Gods volk, zij uit het beloofde land worden gezet en in ballingschap gevoerd.
   Wat is in de eerste plaats Gods wil? Dat zijn volk het land zal bewonen, of dat het volk heilig is, zoals Hijzelf heilig is?

 4. Hoe reageren de makers van “Onopgeefbaar verbonden” op het geschrijf van jou, Wim en Jos? Horen jullie daar ook wat van?

  • jominee zegt:

   Tot nu toe is het wonderlijk stil gebleven. Men zet blijkbaar meer in op het wijd verspreiden van het pamflet (alle kerkenraden hebben een exemplaar ontvangen, wrsch. betaald met geld van de donateurs van het Evangelisch werkverband), dan op een inhoudelijke reactie op de aangedragen punten van kritiek.
   Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat men zich nu opnieuw anderhalf jaar gaat bezinnen op een weerwoord… ;o)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.